ข้อกำหนดการใช้งาน

โอกิ ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้บริการ การใช้เว็บไซต์และข้อมูลไอที หมายความว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของการใช้งานในหน้านี้


ขอบเขตของเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มที่มีโอกาสเป็นลูกค้าในอนาคต และซัพพลายเออร์และผู้ใช้สินค้าในประเทศไทย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ โอกิ ในประเทศอื่นๆ โปรดยืนยันบนเว็บไซต์บริษัทดำเนินธุรกิจ โอกิ ในประเทศนั้นๆ โดยการเลือกประเทศ ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในประเทศไทย โปรดดูคำแนะนำที่ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่ ที่นี่ :

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่ (Global Headquarters Site) >> >

สถานะข้อมูลและจำกัดความรับผิดชอบ

เราพยายามที่จะปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ให้เป็นข้อมูลล่าสุด แต่ไม่สามารถสัญญาได้ว่า ข้อมูลจะถูกต้องอย่างสมบูรณ์หรือเป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหรือบริการบางอย่าง อาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศของท่าน เพื่อยืนยันสถานะของข้อมูลใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ดำเนินงานในประเทศของท่าน โดยการเลือกประเทศในแต่ละหน้าของเว็บไซต์

ข้อมูลสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นข้อมูลชั่วคราวเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ควรจะได้รับการยืนยันก่อนจะดำเนินการซื้อสินค้าใดๆ ข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นข้อเสนอ ตัวแทนหรือการรับประกัน หรือเป็นส่วนหนึ่งของการทำสัญญาใดๆ

โอกิ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการพึ่งพาข้อมูลใด ๆ บนหรือซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของ โอกิ หรือไม่ก็ตาม ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ คำสั่งนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายบังคับใช้และไม่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดใดๆ ที่ โอกิ อาจจะมีอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย สำหรับการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทของตน

โอกิ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดๆ ที่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง รวมทั้ง(เป็นตัวอย่างแบบไม่จำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น) การหยุดชะงักของธุรกิจหรือการสูญเสียผลกำไร

การใช้คุกกี้

คำอธิบายของการตั้งค่าคุกกี้ วิธีการใช้คุกกี้ และวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของท่านเอง ซึ่งอยู่ใน หน้าความเป็นส่วนตัว

" หน้าความเป็นส่วนตัว "

การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

โอกิ หรือผู้ให้อนุญาตของโอกิ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ ท่านจะไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์จนกว่าท่านจะยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงใบอนุญาตที่ใช้กับซอฟต์แวร์นั้นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการติดตั้ง

ซอฟต์แวร์อาจได้รับความเสียหายในการถ่ายโอนข้อมูล และการใช้งานของซอฟต์แวร์ใดๆ ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

ลิขสิทธิ์ในข้อความและรูปภาพ

ลิขสิทธิ์ในข้อความและรูปภาพทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นของ โอกิ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก โอกิ ท่านอาจจะดู ดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์เพื่อการอ้างอิงของท่านเองและสำหรับการใช้งานหมุนเวียน บังคับภายในองค์กรของท่านเองเท่านั้น แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมการใช้งานใดๆ ของซอฟต์แวร์ หรือคัดลอกไปยังบุคคลอื่นใด หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ใดๆ ของซอฟต์แวร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นลายลักษณ์อักษรจาก โอกิ 

เครื่องหมายการค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม

"โอกิ", โลโก้ OKI, OKIPAGE, OKIFAX, OKIOFFICE และ MICROLINE  เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของ บริษัท โอกิ อีเลคทริค อินดัสทรี กรุ๊ป (โอกิ) และใช้ภายใต้ใบอนุญาตของ โอกิ  และบริษัทรายย่อย

เครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าที่เป็นของบุคคลที่สาม มีดังต่อไปนี้:

"Microsoft"  และ "Windows"  ( รูปแบบและรุ่นของ  Windows เช่น  Windows 95, 98, 2000, NT, XP  ฯลฯ ) :  Microsoft Corporation

iPad, iPhone, iPod, และ iPod touch  เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ AirPrint  และโลโก้ AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท  Apple Inc

เครื่องหมายการค้าเหล่านี้และเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่นๆ ที่นำมาใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการอ้างถึงเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องหมายการค้านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องใดๆ ระหว่าง โอกิ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของตน หรือการรับรองใดๆ ของผลิตภัณฑ์ โอกิ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า

หากสินค้า โอกิ อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานหรือทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามใดๆ คำอธิบายนั้นๆ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ โอกิ ได้รับการรับรอง หรือได้รับการอนุมัติในทางใดทางหนึ่งโดยบุคคลที่สาม

การเชื่อมโยง

ท่านจะสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ เฉพาะในกรณีที่การเชื่อมโยงของท่านเปิดหน้าที่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์ของโอกิในหน้าต่างใหม่ และเป็นหน้าต่างเดี่ยว ไม่มีกรอบ แถบเมนูด้านข้าง หน้าต่างแบบลอย หรือข้อความหรือรูปภาพอื่นไม่ได้สร้างโดย โอกิ และสามารถมองเห็นได้พร้อมกับหน้าเว็บไซต์ของเรา การเชื่อมโยงใดๆ ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเราในเว็บไซต์นี้

ในบางการเชื่อมโยงที่ท่านใช้งานได้ในเว็บไซต์นี้ จะนำท่านไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ซึ่ง โอกิไม่สามารถควบคุมได้ โอกิ จะไม่รับผิดชอบสิ่งใดๆ ที่ท่านพบหรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นที่เว็บไซต์นั้นๆ ในการใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านอาจจะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ประกอบการเว็บไซต์ และเว็บไซต์เหล่านี้อาจจะสามารถ หรือไม่สามารถเข้าถึงได้จากตำแหน่งที่ท่านอยู่ อย่างไรก็ตามการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าวนั้น ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดใดๆ ที่กำหนดโดยผู้ประกอบการ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดการใช้งานอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และศาลของประเทศไทย มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตีความหรือการใช้งานของเว็บไซต์นี้ของท่าน

[การปรับปรุงข้อตกลง : 21-11-2016]

OKI Systems (Thailand) Ltd.