โซลูชั่นการจัดการเอกสารและการสั่งพิมพ์

การจัดการด้านเอกสารอย่างชาญฉลาด


Smart Managed Document

ลด workflow ของงานเอกสารของคุณเพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้วยโซลูชั่น OKI ค่าใช้จ่ายส่วนเกิดที่แฝงอยู่มากกว่า47%ในการจัดการเอกสารและworkflow ของเอกสารจะถูกรายงานและทำให้ลดลง การให้บริการSmart Managed Document ได้รับการออกแบบมาสำหรับองค์กรเอกชนเพื่อขยายหลักการของการจัดการบริการพิมพ์, เวิร์กโฟลว์เอกสารทั่วทั้งองค์กรของคุณ

ศูนย์กลางของการให้บริการSmart Managed Document มีการจัดการให้บริการด้านเอกสาร ช่วยลดจำนวนของแรงงาน เพื่อให้ workflow การทำงานเอกสารของคุณเร็วและสะดวกมากขึ้น โดยที่การดึงข้อมูลกลับและใช้งานร่วมกันทั่วทั้งองค์กรภายในโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยสูง

OKI จะวิเคราะห์การจัดการเอกสารที่มีอยู่ของคุณและช่วยแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานเอกสารของคุณ

47_percent_hidden_costs_in_document_management

การรวมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์OKI ทำให้มั่นใจได้ว่าการสแกนเอกสาร, การกระจาย, การบริหารจัดการ และการส่งข้อมูลออกของคุณจะถูกดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยการทำงานของพนักงานของคุณดียิ่งขึ้น

การใช้บริการ sXP (smart Extendable Platform) ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างลงตัวกับการบูรณาการMFPของคุณกับแอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน หรือการแก้ปัญหาของบุคคลที่3 โดยการวาง SXP เป็นหัวใจสำคัญในธุรกิจของคุณ คุณสามารถปรับปรุงเอกสารเร่งรัดกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้ 

ผลประโยชน์ต่อธุรกิจ

การใช้วิธีการแบบองค์รวม, OKI สามารถปรับปรุงองค์ประกอบทั้งหมดของเวิร์กโฟลว์เอกสารของคุณในการแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่ ที่จะขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความแตกต่างที่แท้จริงให้กับผลผลิตของธุรกิจของคุณในขณะที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรทุกขนาด

ความสุขใจที่เกิดขึ้นจากการใช้ Smart Support

Smart Support เป็นส่วนที่บูรณาการมาจากการให้บริการ Smart Managed Print และให้การบริการที่เต็มรูปแบบ OKI จะแจ้งการบำรุงรักษาระบบเป็นระยะๆ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือในกรณีที่ลูกค้าขาดวัสดุสิ้นเปลืองบางรายการ การดำเนินงานของอุปกรณ์ของคุณจะถูกตรวจสอบจากระยะไกลและรายงานรายละเอียดเป็นประจำด้วยข้อมูลที่มีการอัพเดต

OKI จะให้การสนับสนุนการทำงานของคุณในทุกทาง ระบบจะมีผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลาทั้งกระบวนการ และมั่นใจได้ว่าผู้ดูแลระบบทุกคนได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอ อุปกรณ์ทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และมีการบำรุงรักษาที่ดำเนินการจากระยะไกลหรืออาจจะลงในพื้นที่ที่เกิดปัญหาหากจำเป็น

ช่วยให้งานที่ออกมามีคุณภาพ และได้ผลผลิตที่มากขึ้น ลดข้อผิดพลาดของงาน และช่วยประหยัดเงินด้วย

ด้วยการทำงานที่เป็นระบบOKI กำหนดโซลูชั่นเวิร์กโฟลว์เอกสารที่ดีที่สุดให้กับองค์กรของคุณ เราตรวจสอบและวิเคราะห์กระบวนการและขั้นตอนการทำงานปัจจุบันของคุณในแต่ละแผนก และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาแบบบูรณาการที่หลากหลายโดยอุปกรณ์การพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม และซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยในการป้อนข้อมูลเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยระบบการจัดการที่ต่อเนื่องในการตรวจสอบ และดำเนินการตามกระบวนการ มั่นใจว่ากระบวนการทำงานเอกสารของคุณจะได้รับการปรับ และอัพเดตให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของคุณ

  *กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด – จำนวนพนักงานตั้งแต่ 500 ถึง 5,000 คนในอุตสาหกรรมทุกประเภท

OKI Systems (Thailand) Ltd.