การรองรับระบบปฏิบัติการ (OS)

โปรดดูข้อมูลการปรับปรุงต่อไปนี้สำหรับการรองรับระบบปฏิบัติการ

หมายเหตุ :

  • โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมทีหน้าคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
  • ท่านสามารถค้นหาได้ที่หน้าคำถามที่พบบ่อย (FAQ)

OKI Systems (Thailand) Ltd.