ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ (Head Office)


บริษัท โอกิ ซิสเต็มส์(ประเทศไทย)จำกัด

1168/63 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 22,ถนนพระราม4,

แขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กทม10120

โทร: 02–679–9235

แฟกซ์: 02–679–9243, 45


OKI Call Center

โทร: 02–679–9241

อีเมล์: osth-csteam@oki.com


แผนที่ตั้งบริษัทและศูนย์บริการ

โปรดเลือกรูปแบบฟอร์มของคำถาม ดังต่อไปนี้

OKI Systems (Thailand) Ltd.