แบบฟอร์มสอบถามข้อมูลด้านเทคนิค


กรุณาจัดเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อนทำการกรอกแบบฟอร์มสอบถาม : 
 
1) รุ่นของเครื่องพิมพ์ (เช่น ML1190) 
2) Serial Number ของเครื่องพิมพ์
 

ถ้าปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพงานพิมพ์, กรุณาจัดเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้กับส่วนงานบริการ OKI เพื่อประกอบการวิเคราะห์ปัญหา : 


a) ตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหา

b) พิมพ์รายการเมนู (menu map) ที่มีการตั้งค่าต่างๆไว้ 

c) พิมพ์ทดสอบแต่ละสี CMYK

*แสดงข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

โปรดระบุที่อยู่ที่เครื่องพิมพ์ตั้งอยู่

รายละเอียดปัญหาด้านเทคนิคที่ต้องการให้ส่วนงานบริการ OKI ช่วยเหลือ

กรุณาอธิบายปัญหาของเครื่องพิมพ์ให้ละเอียดที่สุด, รวมทั้งระบุข้อความ Error ที่แสดงที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์ (ถ้ามี)

โปรดทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ เพื่อยืนยันว่าคุณได้อ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งระบุวิธีที่ OKI รวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

*
นโยบายความเป็นส่วนตัว

OKI Systems (Thailand) Ltd.