Industry Solutions

โซลูชั่นการพิมพ์ของ OKI สำหรับภาคสถาปัตยกรรม, วิศวกรรมและการก่อสร้าง


Engineeringl-Top-Banners

ตั้งแต่การวางผังและการวาดCAD ไปจนถึงการพิมพ์เขียวและแผนที่โครงการCAMบริษัท สถาปัตยกรรม วิศวกรรมและก่อสร้าง(AEC)ใช้MFPs ขนาดใหญ่ในการพิมพ์ สแกน สำเนาแชร์และเพื่อเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

เพื่อเพิ่มผลผลิตและการสื่อสารให้รวดเร็วขึ้นMFPs ขนาดใหญ่จะต้องมีความรวดเร็ว เชื่อถือได้ และมีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของลูกค้า การผลิตงานที่มีชัดเจนและสามารถอ่านเข้าใจได้ พร้อมด้วยคุณลักษณะขั้นสูงที่เพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ในชีวิตประจำวัน

ความท้าทายที่สำคัญ

  • เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่และเครื่องวาดลายเส้นแบบดั้งเดิม ไม่สามารถเชื่อถือได้และขาดคุณสมบัติสำคัญที่สนับสนุนกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เสียเวลาสำหรับมืออาชีพที่มีทักษะสูง
  • ลูกค้าต้องเข้าถึงการออกแบบล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ใช่เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ทั้งหมดจะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของลูกค้าและกระจายการออกแบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
  • เครื่องพิมพ์สำหรับงานวิศวกรรมขนาดใหญ่มักจะมีฐานเครื่องขนาดใหญ่ ซึ่งค่อนข้างกินพื้นที่ด้วย
  • ผลผลิตการพิมพ์ที่มีคุณภาพต่ำทำให้การออกแบบที่ซับซ้อนเข้าใจได้ยาก และขาดรายละเอียดทางเทคนิคที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดผลเสียต่อการตัดสินใจของลูกค้า

OKI ช่วยทำให้การดำเนินธุรกิจของคุณดีขึ้นได้อย่างไร

ช่วยเพิ่มผลผลิตและระยะการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

การทำงานในระยะเวลาที่จำกัด มืออาชีพด้านAECจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้เพื่อรักษาผลผลิต

ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการแทรกแซงของผู้ใช้น้อยที่สุด เครื่องพิมพ์LEDขนาดใหญ่ของOKI สามารถเชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมCAD / CAMและAECง่ายต่อการใช้งานแผงควบคุมแบบสัมผัสดรัมพิมพ์ภาพที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้(เป็นแบบตลับหมึกที่เปลี่ยนเองได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) และลวดเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้ยาวนาน ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด

คุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ ได้แก่ การตรวจจับความกว้างม้วนกระดาษอัตโนมัติ การจัดการลากและวาง(drag-and-drp) ที่ใช้ง่าย และมีฟังก์ชั่นการพิมพ์แบบเป็นชุด ควบคุมงาน การตรวจสอบผู้ใช้สำหรับการรักษาความลับของเอกสาร และความสามารถในการพับและยกซ้อนที่ช่วยประหยัดเวลา

การเพิ่มผลผลิตของฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อเครื่องขัดพื้นผิวและเครื่องพับสามารถใช้ได้ในสายการผลิตจากม้วนกระดาษเพื่อการวาดแบบก่อสร้างแบบพับและแบบเจาะ

มั่นใจในการสื่อสารและการเชื่อมต่อที่ชัดเจนกับเครือข่ายลูกค้า

การสื่อสารที่ดีกับลูกค้าต้องชัดเจน เอกสารที่สามารถอ่านได้ง่ายซึ่งจะทำให้CAD / CAM แปลนงานและการวาดแบบอื่นๆ ที่มีรายละเอียดมากนำไปใช้งานได้จริง

เหนือกว่าฟังก์ชั่นของเครื่องพิมพ์และเครื่องวาดลายเส้นทั่วไปMFPs ขนาดใหญ่ของ OKI ช่วยผู้ที่ทำงานอย่างมืออาชีพส่งข้อมูลในรูปแบบ PDF สแกนโดยตรงไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ทำให้เครื่องพิมพ์นี้เหมาะสำหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่ายลูกค้าโดยไม่มีติดขัด

ซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพสามารถติดตั้งเพื่อการใช้งานหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละกลุ่มในการจัดการความต้องการด้านการผลิตที่สูง และรองรับศูนย์ต้นทุนต่างๆ

เพิ่มพื้นที่ออฟฟิศด้วยอุปกรณ์ที่มีฐานเครื่องขนาดเล็ก

เครื่องพิมพ์และเครื่องวาดลายเส้นขนาดใหญ่หลายรูปแบบเพื่อพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น

ตัวเครื่องที่เล็กลงถึง40% เมื่อเทียบกับรุ่นที่คล้ายกัน MFPs ขนาดใหญ่ของ OKI มีคุณสมบัติการจัดหน้ากระดาษ สามารถวางติดกับผนังหรือใช้ในที่ทำงานที่มีพื้นที่จำกัดได้

การออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับเครื่องขัดพื้นผิวและเครื่องพับได้เพื่อผลผลิตที่สูงขึ้นMFPs ขนาดใหญ่ของ OKI  ยังมีโซลูชั่นการพิมพ์กระดาษด้านหลังด้วย 

รับประกันความคมชัดและความเข้าใจด้วยผลผลิตขาวดำคุณภาพสูง

WIDE-FORMAT-PRINTER-ICON

เอกสารขนาดใหญ่ที่จำเป็นต่อการอนุมัติงานภายในและภายนอก

อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่บริษัทAECถูกจำกัดโดยผลผลิตงานพิมพ์ ซึ่งหมายถึงผู้มีผลประโยชน์ร่วมทางธุรกิจและลูกค้าไม่สามารถเห็นภาพเต็มของงานได้MFPs ขนาดใหญ่ของ OKI ให้ผลผลิตขาวดำที่มีความคมชัดด้วยเทคโนโลยี LED แบบพิเศษ ทั้งยังพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว

ระบบdual-light CIS ขั้นสูง ช่วยเพิ่มคุณภาพการสแกนกระดาษที่มีรอยพับหรือรอยยับ ทั้งยังมีความสามารถในการพิมพ์ด้วยความยาวหน้าสูงสุดถึง 20 เมตร ให้มุมมองที่สมบูรณ์สำหรับการพิมพ์แบบก่อสร้างขนาดใหญ่

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับทันที

  • เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ของ OKI ช่วยให้มืออาชีพด้าน AEC ผลิตงานที่มีประสิทธิภาพด้วยการออกแบบที่เชื่อถือได้และวัสดุสิ้นเปลืองที่เปลี่ยนเองได้ง่าย และแผงควบคุมแบบสัมผัสที่ใช้งานง่ายเช่นกัน
  • ส่งข้อมูลในรูปแบบ PDF สแกนโดยตรงไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือแจกจ่ายโดยตรงไปยังเครือข่ายของลูกค้า ซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพสามารถติดตั้งเพื่อการใช้งานหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละกลุ่มในการจัดการความต้องการด้านการผลิตที่สูง และรองรับศูนย์ต้นทุนต่างๆ
  • เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ของ OKI ประหยัดพื้นที่ออฟฟิศ ขนาดกะทัดรัด
  • มั่นใจว่าลูกค้าและผู้มีผลประโยชน์ร่วมทางธุรกิจได้รับภาพที่สมบูรณ์ด้วยผลผลิตการพิมพ์ขาวดำเทคโนโลยี LED ที่โดดเด่นพร้อมกับความสามารถในการพิมพ์ความยาวหน้าสูงสุดถึง 20 เมตร

ขอคำปรึกษา

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ หรือต้องการที่จะนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญ กรุณาติดต่อOKI

OKI Systems (Thailand) Ltd.