โซลูชั่นการพิมพ์ของ OKI สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล


Office-Human-Resouces

ผู้เชี่ยวชาญด้านHR ที่มีงานยุ่งต้องปรับให้เข้ากับแนวโน้มการทำงานที่หลากหลาย

จากองค์กรที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาสู่การเพิ่มขึ้นของการทำงานจากระยะไกลและปริมาณการเติบโตของข้อมูลที่สำคัญหรือเป็นความลับ เวิร์กโฟลว์เอกสารที่เชื่อถือได้จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรวบรวม จัดการ เข้าถึง จัดเก็บและแจกจ่ายเอกสารขององค์กรและข้อมูลของพนักงาน

ความท้าทายที่สำคัญ

  • ทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะต้องมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการใช้เวลานานในการสรรหาบุคลากร การดูแลพนักงานใหม่ให้เข้ากับองค์กร ต้องจัดการงานเอกสารมากมายและงานอื่นๆ ที่กำหนดให้
  • เอกสารขาเข้ายังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้น คุณต้องเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดรวดเร็วและยังคงต้องมีประสิทธิภาพการจัดการเอกสารที่เป็นกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะสามารถใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า
  • การกำกับดูแลเอกสารจะต้องมีผลบังคับใช้ในการจัดการเกี่ยวกับความลับส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เป็นธุรกิจที่ต้องให้ความมั่นใจได้ว่าเอกสารจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย แต่ยังคงสามารถเข้าถึงได้เมื่อต้องการ
  • ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการให้องค์กรของคุณลดปริมาณขยะและการใช้พลังงาน

OKI ช่วยทำให้การดำเนินธุรกิจของคุณดีขึ้นได้อย่างไร

ความคล่องตัวในการสรรหาและกระบวนการดูแล

การใช้โซลูชั่นOptical Character Recognition (OCR) ล่าสุด แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถแปลงไฟล์ที่เข้ามาเพื่อรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถค้นหาได้

โซลูชั่นแบบครบวงจรของOKI ช่วยปรับปรุงเวิร์กโฟลว์เอกสาร ให้คุณสามารถดำเนินงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้ง CVs จดหมาย การอ้างอิงและเอกสารอื่นๆ ที่มีความจำเป็นเพื่อการสรรหาบุคลากรและกระบวนการดูแลพนักงานใหม่ให้ปรับตัวเข้ากับองค์กร

การแปลงไฟล์ จัดทำดัชนีอัตโนมัติ และการกระจายการจัดเก็บภายในบริษัทและระบบคลาวด์เพื่อลดเวลาที่ใช้จัดการการเพิ่มผลผลิตและการประหยัดค่าใช้จ่าย

ไม่จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพ และการควบคุมการรักษาของข้อมูล

ด้วยเอกสารปริมาณมาก แผนกทรัพยากรบุคคลต้องจัดการกับทุกอย่างตั้งแต่สัญญาที่จะประเมินและฟอร์มลาป่วย ซึ่งทั้งหมดจะต้องดำเนินการจัดเก็บและเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย

การใช้ที่เก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลโดยการทำเอกสารดิจิตอลจากอุปกรณ์ใดๆ การจัดการสิทธิผู้ใช้(อ่าน / เขียน) รักษาความปลอดภัยของเอกสารโดยการควบคุมการเข้าถึง ขณะที่การโต้ตอบแบบดิจิตอลช่วยติดตามการแก้ไข การให้ความช่วยเหลือ การอนุมัติและปรับปรุงการทำงานร่วมกันและเวลาตอบสนอง

การเข้ารหัสไฟล์PDF ปกป้องเอกสารที่เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่นหรือระบบคลาวด์

ปลอดภัยในการเข้าถึงเอกสารลับ

MFPs ของ OKI มีคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญในตัว

ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันEncrypted Secure Print เพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับการพิมพ์ การป้องกันและตรวจสอบการเข้าถึงของผู้ใช้เพื่อให้มั่นใจในการรักษาความลับของเอกสารตามนโยบายกำกับดูแลเอกสารขององค์กร

ให้การเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลเอกสารโดยตรงจากSmart MFPs ของ OKI สะดวกในการพิมพ์ตามความต้องการและสร้างความมั่นใจว่าพนักงานได้พิมพ์เอกสารที่มีการอัปเดตล่าสุด รวมถึงคู่มือและแม่แบบที่สำคัญอื่น ๆ ตามต้องการ ลดการสื่อสารและความเสี่ยงของการเข้าถึงเอกสารที่ล้าสมัยและไม่ถูกต้อง

มั่นใจว่าองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยนวัตกรรมประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทุกองค์กรมีหน้าที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้

รวมอยู่ในอุปกรณ์หลายชนิดของOKI การใช้งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นโหมด'Deep Sleep'และ'Auto-Power Off' ประหยัดพลังงาน

การใช้และการพิมพ์ขาวดำแบบสองหน้า เป็นตัวเลือกค่าเริ่มต้นและการเปลี่ยนไปใช้OKI Smart Managed Document Solutions ยังสามารถช่วยตรวจสอบและควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับทันที

  • Smart Solutions ของ OKI สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถค้นหาได้และเวิร์กโฟลว์การสรรหาบุคคล และขั้นตอนการดูแลพนักงานใหม่ ที่รวดเร็วและง่ายต่อการจัดการ
  • เอกสารและการจัดการเนื้อหาช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล ช่วยเพิ่มการทำงานร่วมกันและเวลาการตอบสนอง และให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากอุปกรณ์ใด ๆ ก็ได้
  • สิทธิในการเข้าถึงอุปกรณ์และเอกสารปกป้องข้อมูลที่สำคัญ และให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานและการปฏิบัติตามเอกสารขององค์กรที่ดีที่สุด
  • การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและโซลูชั่นการจัดการเอกสารช่วยเพิ่มขึ้นการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย และนำไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยสิ่งแวดล้อม

ขอคำปรึกษา

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ หรือต้องการที่จะนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญ กรุณาติดต่อOKI

OKI Systems (Thailand) Ltd.