โซลูชั่นการจัดการเอกสารและการสั่งพิมพ์

การจัดการด้านการพิมพ์อย่างชาญฉลาด


Smart Managed Print Banner

เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งพิมพ์ของคุณ และลดค่าใช้จ่ายของคุณผ่านการจัดการการพิมพ์อย่างชาญฉลาด

แม้ว่าการการตรวจหาค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่จะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากขององค์กร การให้บริการSmart Managed Print ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์และการจัดการบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

OKI มีจุดมุ่งหมายที่จะลดระยะเวลาที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนให้น้อยลง และเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการดำเนินงานของคุณอย่างเห็นภาพได้ ในขณะที่ยังช่วยลดปริมาณการพิมพ์และผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยจำนวนสินค้าที่มีมากมายOKI จึงสามารถตอบสนองความต้องการของการทำงานทุกรูปแบบ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ต่างให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กรนั้น ช่วยไม่ให้คุณใช้เวลากับการสั่งพิมพ์ผิด ช่วยให้พนักงานมีเวลาผลิตผลงานได้มากขึ้น เรามีความสามารถที่จะให้บริการเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะ อุปกรณ์ใช้งาน และเครื่องควบคุมศูนย์กลางให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ช่วยขจัดผลกระทบเชิงลบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในแง่ของการผลิต

ข้อมูลข้างล่างแสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่เราเสียไปเปล่าๆ และผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดกับธุรกิจ ผ่านการประเมินผลการดำเนินงาน, การจัดการ และการรีวิว OKI จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรสร้างผลผลิตที่มากขึ้นและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมืออาชีพ ผ่านการให้การบริการของ Smart Managed Print

ข้อดีต่อธุรกิจ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งพิมพ์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในธุรกิจของคุณ คุณมั่นใจได้เลยว่าเครื่องพิมพ์ของคุณจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดภายในสถานที่ทำงาน ทั้งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตผลงานของพนักงานของคุณ พนักงานจะใช้เวลาในการกู้งานสั่งพิมพ์ และการพิมพ์ผิด น้อยลง 

ความสุขใจที่เกิดขึ้นจากการใช้ Smart Support

Smart Support เป็นส่วนที่บูรณาการมาจากการให้บริการ Smart Managed Print และให้การบริการที่เต็มรูปแบบ OKI จะแจ้งการบำรุงรักษาระบบเป็นระยะๆ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือในกรณีที่ลูกค้าขาดสินค้าบางรายการ การดำเนินงานของอุปกรณ์ของคุณจะถูกตรวจสอบจากระยะไกลและรายงานรายละเอียดเป็นประจำด้วยข้อมูลที่มีการอัพเดต

OKI จะให้การสนับสนุนการทำงานของคุณในทุกทาง ระบบจะมีผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลาทั้งกระบวนการ และมั่นใจได้ว่าผู้ดูแลระบบทุกคนได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอ อุปกรณ์ทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และมีการบำรุงรักษาที่ดำเนินการจากระยะไกลหรืออาจจะลงในพื้นที่ที่เกิดปัญหาหากจำเป็น

ช่วยให้งานที่ออกมามีคุณภาพ และได้ผลผลิตที่มากขึ้นลดข้อผิดพลาดของงาน และช่วยประหยัดเงินด้วย

OKI ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ แต่เรายังให้คำแนะนำในจับคู่อุปกรณ์ที่เหมาะสม และสถานที่ที่ควรติดตั้งเพื่อเพิ่มผลผลิตของงาน ผ่านการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถที่จะระบุค่าใช้จ่าย และช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในการลดการพิมพ์ที่ไม่จำเป็นลงได้

OKI Systems (Thailand) Ltd.