นวัตกรรมสิ่งพิมพ์

โซลูชั่นการจัดการเอกสารและการสั่งพิมพ์


แสดงค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดด้วยโซลูชั่นการจัดการเอกสาร

OKI ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการสั่งพิมพ์ และการส่งต่อเอกสารด้วยบริการที่เหมาะสมตามความต้องการของธุรกิจหรือองค์กรในทุกรูปแบบ

คำถามมากมายที่เกิดขึ้นในกระบวนการสั่งพิมพ์ และการจัดทำเอกสาร ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ว่าในแต่ละวันมีการสั่งพิมพ์เอกสารแล้วไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่, ทั้งหมดนี้หลีกเลี่ยงได้หรือไม่, มีค่าใช้จ่ายที่เสียไปเท่าไหร่ หรือ คุณและพนักงานอื่นๆ ใช้เวลากับการจัดการการสั่งพิมพ์ และการจัดทำเอกสารไปเท่าไหร่ แทนที่จะเอาเวลาที่ใช้ไป ไปทุ่มเทให้กับงานด้านอื่นๆ

คำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบเหล่านี้สามารถส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มักจะซ่อนอยู่ และไม่ได้คิดรวมไปในการประกอบธุรกิจ

Smart Managed Document Solutions จาก OKI นำเสนอบริการที่สนับสนุนการทำงานของซอฟต์แวร์, เทคโนโลยี และเครื่องมือที่จะใช้แก้ไขปัญหาที่ยังไม่ได้ตอบคำถามเหล่านี้ และนำเสนอโซลูชั่นที่จะช่วยเผยให้เห็นค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ซ่อนอยู่เพื่อช่วยประหยัดเงินและเวลาของคุณ  

Take_control_of_your_hidden_costs

เราสามารถที่จะระบุความต้องการทางธุรกิจของคุณ และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์เอกสาร การส่งข้อมูลของคุณผ่านกระบวนการของการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ ขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้คุณมองเห็น และมีโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายในขณะที่การส่งมอบงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยคุณประหยัดเวลาและเงินในการทำธุรกิจ

* US Environmental Energies National Laboratory’s Technologies Division, การจัดการ Smarter print – เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในสหราชอาณาจักร, OKI, เดือนมกราคม ปี 2552¹ ALL Associates Group – บริษัทมีพนักงานอยู่ระหว่าง 500-5000 คนในอุตสาหกรรมทุกประเภท ² IDC, An easy and often missed opportunity for CIOs - MPS, April 2012 ³ IDC, Bridging the information worker productivity gap in Western Europe: New challenges and opportunities for IT, Sept 2012

OKI โซลูชั่นการบริหารจัดการด้านเอกสารและการพิมพ์

OKI Systems (Thailand) Ltd.