Label Printer

สนใจ & ต้องการตัวอย่างงานพิมพ์

วิดีโอ Pro1040/Pro1050 และการประยุกต์ใช้งาน

เครื่องพิมพ์ฉลากสีรุ่น Pro330s

วิดีโอข้อดีการใช้ Toner ของแท้จาก OKI

วิดีโอการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองและการแก้ปัญหา

OKI Systems (Thailand) Ltd.