วิดีโอเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์สี (PLAVI - COLOUR LED LABEL PRINTERS)


วิดีโอสินค้า​ OKI และการประยุกต์ใช้งาน

วิดีโอเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์สีรุ่น Pro1040/Pro1050

ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PLAVI - เครื่องพิมพ์ฉลากสี  หรือติดต่อเราหากต้องการข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม


วิดีโอการประยุกต์ใช้งาน (User Operation & Maintenence)


วิดีโออุปกรณ์เสริมเครื่องพิมพ์ฉลาก Pro10 (Label Accessories for Pro10)


OKI Systems (Thailand) Ltd.