Industry Solutions

โซลูชั่นการพิมพ์ของ OKI สำหรับการศึกษา


Education Top Banner

ปัจจุบันนี้ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้ความกดดัน เนื่องด้วยต้องดำเนินการตามมาตรฐานขณะที่ยังมีความกดดันด้านงบประมาณที่จำกัดด้วย

ในขณะเดียวกันครูและนักเรียนต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ ขณะที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้งานในรูปแบบการพิมพ์สีช่วยเพิ่มการเรียนรู้และทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น

ความยืดหยุ่นของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อเครือข่ายตลอดเวลากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน การพิมพ์แบบดิจิตอล การจัดการเอกสารและการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้และการสร้างวัสดุการศึกษา

ความท้าทายที่สำคัญ

  • การดำเนินงานที่มีรายละเอียดมากเกี่ยวกับนักเรียนและการทดสอบต่างๆ เป็นกระบวนการที่สำคัญ แต่ใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต้องตรวจสอบและคำนวณการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ระบบการเรียกเก็บเงินที่มีความยืดหยุ่นจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับการพิมพ์ การถ่ายเอกสารและสแกน
  • มีความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่า โรงเรียนและมหาวิทยาลัยควรใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมล่าสุด รวมทั้งระบบคลาวด์รุ่นต่อไปและโซลูชั่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในขณะนักเรียนและผู้สอนต่างคาดหวังเช่นกันว่าจะสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของตนเองภายในสถานศึกษาได้
  • เครื่องพิมพ์และการพิมพ์มีแนวโน้มว่าจะถูกการมองข้าม เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับการลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งหมายถึงการพลาดโอกาสในการลดใช้การพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย

OKI ช่วยทำให้การดำเนินธุรกิจของคุณดีขึ้นได้อย่างไร

การพิมพ์, การประเมิน, การให้เกรด และจัดการเอกสารสำหรับการลงทะเบียนและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

การทดสอบที่มีเป็นประจำภายในสถานศึกษานั้น มุ่งเน้นการเรียนรู้และประเมินความรู้ของนักเรียน แต่มักจะใช้เวลานานและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการพิมพ์ล่วงหน้า

ง่ายต่อการกำหนดค่าและเหมาะสำหรับขั้นตอนการรับสมัคร การประเมินผลและการลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ ซอฟแวร์ด้านการศึกษาของMFPs ง่ายต่อการพิมพ์ สแกนและการทดสอบแต่ละระดับชั้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการสร้างการประเมินผลการเรียนของนักเรียนซึ่งมีรายละเอียดมาก

ควบคุมการใช้จ่ายของสาขาและแผนกต่างๆ

ด้วยงบประมาณการศึกษาที่จำกัด พนักงานจำเป็นต้องตรวจสอบและประเมินการใช้จ่ายในระดับแผนก

นี่อาจหมายถึงการจำกัดสิทธิของผู้ใช้และการดำเนินการข้อจำกัดด้านปริมาณการผ่านระบบการจัดการผลผลิต ในมหาวิทยาลัย ระบบแบบกลุ่ม(batch system) จำกัด ปริมาณการพิมพ์ของนักเรียนด้วยเครดิตที่มีอยู่

แผงSmart MFP ยังทำหน้าที่เป็นอินเตอร์เฟซในการตรวจสอบคิวการพิมพ์ และตรวจสอบโควต้า การใช้งานเครื่องอ่านการ์ดสามารถทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบผู้ใช้งาน ในขณะที่เครื่องพิมพ์มีตัวเลือกQRโค้ดที่สามารถอ่านผ่านสมาร์ทโฟนได้

เชื่อมต่อประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เทรนด์BYOD (นำอุปกรณ์ของคุณมาใช้เองได้) มองเห็นว่านักเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยใช้แล็ปท็อป สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของตนเองเพื่อเข้าถึงเอกสารและข้อมูล ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

Google Cloud Printและอุปกรณ์OKI AirPrint สามารถสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

ความสามารถในการจัดเก็บเอกสารในพื้นที่เก็บข้อมูลแบบคลาวด์โดยครูหรืออาจารย์และสั่งพิมพ์ตามความต้องการของนักเรียนด้วยMFPs อัจฉริยะ ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการพิมพ์สำเนาหลายชุดลดความสิ้นเปลืองและความล่าช้า

ลดค่าใช้จ่ายและสร้างการพิมพ์ที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมประหยัดพลังงาน

โรงเรียนและวิทยาลัยหลายแห่งสามารถประหยัดพลังงานได้ด้วยการใช้เครื่องพิมพ์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่มีอยู่ในอุปกรณ์ของOKI รวมถึงโหมด ‘Deep Sleep’ เพื่อลดการใช้พลังงานขั้นต่ำที่สุดและโหมด ‘Auto-Power Off’ ซึงจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน

ค่าเริ่มต้นการพิมพ์ขาวดำและพิมพ์สองหน้า และการสลับไปใช้โซลูชั่นการจัดการเอกสารยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วย

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับทันที

  • ทำให้การให้คะแนนการทดสอบและการรับสมัครมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และการพิมพ์ล่วงหน้า ทั้งยังสามารถมองเห็นและเข้าใจผลการเรียนของนักเรียนมากขึ้น
  • ควบคุมค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ สามารถตรวจสอบและประเมินการใช้จ่ายในแต่ละแผนก
  • การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคลาวด์ และการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ตามความต้องการผ่านอุปกรณ์ของ OKI ช่วยให้การจัดการเอกสารมีความคุ้มค่า และช่วยให้นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีของตนเองด้วย
  • ด้วยโซลูชั่นการจัดการเอกสาร และคุณสมบัติการพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยสนับสนุนการลดการใช้พลังงานและการพิมพ์ด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

ขอคำปรึกษา

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ หรือต้องการที่จะนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญ กรุณาติดต่อOKI

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

OKI Systems (Thailand) Ltd.