วิดีโอการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองและการแก้ปัญหา


กรุณาเลือกเครื่องพิมพ์/มัลติฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการดูวิดีโอ

1.   เครื่องพิมพ์/มัลติฟังก์ชั่นขาวดำรุ่น B400/MB400 Series


2.   เครื่องพิมพ์/มัลติฟังก์ชั่นขาวดำรุ่น B700/MB700 Series


3.   เครื่องพิมพ์ขาวดำรุ่น B800 Series


4.   เครื่องพิมพ์/มัลติฟังก์ชั่นสีรุ่น C300/MC300 Series


5.   เครื่องพิมพ์/มัลติฟังก์ชั่นสีรุ่น C500/MC500 Series


6.   เครื่องพิมพ์สีรุ่น C650


7.   เครื่องพิมพ์สีรุ่น C834nw


8.   เครื่องพิมพ์สีรุ่น C800 Series


9.   เครื่องพิมพ์สีรุ่น C900 Series


10.   เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสีรุ่น ES7470/MC770


11.   เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสีรุ่น ES8473/MC873dn


12.   เครื่องพิมพ์ฉลากสีรุ่น Pro330S


13.   เครื่องพิมพ์ฉลากสีรุ่น Pro1040 และ Pro1050


OKI Systems (Thailand) Ltd.