ข้อมูลองค์กร

ประวัติ OKI Systems (Thailand)


บริษัท โอกิ ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

ความเป็นมาของ "โอกิ"


ผลิตภัณฑ์ " โอกิ " ได้เข้ามามีบทบาทในตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทสื่อสาร โทรคมนาคม ของไทยมากกว่า 20 ปี โดย บริษัท โอกิ อิเลคทริค อินดัสทรี จำกัด ป ระเทศญี่ปุ่นได้มอบหมายให้บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องพรินเตอร์ (Printer ) และต่อมาได้มอบหมายให้ บริษัท สหวิริยา โอเอ จำกัด ดูแลด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทแฟกซ์ ( Fax ) และระบบโทรศัพท์ตู้สาขา ( Key Telephone System ) ซึ่งทำให้ชื่อเสียงของ " โอกิ " เป็นที่รู้จักของคนไทย ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีในระบบสื่อสารโทรคมนาคม ( Telecommunication System ) และระบบสารสนเทศ ( Information System )


นอกจากนี้บริษัท โอกิ อิเลคทริค อินดัสทรี ประเทศญี่ปุ่นยังได้จัดตั้ง บริษัท โอกิ ( ประเทศไทย ) จำกัด ขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ.2533 เพื่อดำเนินการผลิตIC และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ( Electronic Device ) สำหรับการส่งออก โดยเริ่มสายการผลิตในเดือนตุลาคม พ.ศ.2534 ต่อมาจึงได้เริ่มการผลิตเครื่องพรินเตอร์ และแฟกซ์ รวมทั้งได้พัฒนการผลิตหัวพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยี LED ที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์พรินเตอร์ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2535 โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมดจะใช้เพื่อการส่งออก


ปัจจุบัน " โอกิ " มีโรงงานในประเทศไทยทั้งหมด 4 แห่ง ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตเดียวกันกับโรงงาน " โอกิ " ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วยโรงงาน 3 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการการผลิตIC, อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ( Electronic Device ), พรินเตอร์, แฟกซ์ และหัวพิมพ์เทคโนโลยี LED, และมีโรงงานอีก 1 แห่งในจังหวัดลำพูน - ดำเนินการผลิตหัวพิมพ์ 9 เข็มและ 24 เข็มสำหรับพรินเตอร์แบบ Dot Matrix ( Print head ) และ Motor Oscillators


ต่อมาบริษัท โอกิ อิเลคทริค อินดัสทรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ได้เล็งเห็นว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ สื่อสารโทรคมนาคมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จึงได้ตั้งสำนักงานสาขาขึ้นในประเทศไทย ในนามของ " บริษัท โอกิ ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2540 เพื่อดูแลและรับผิดชอบด้านการตลาดและการขาย ตลอดจนการให้บริการลูกค้าในประเทศไทย รวมถึงประเทศในแถบอินโดจีน ได้แก่ เวียดนาม พม่า เขมร และลาว


ความสำเร็จของ " โอกิ"


บริษัท โอกิ อิเลคทริค อินดัสทรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2424 หรือเมื่อ 117 ปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication ) , รายแรกของประเทศญี่ปุ่น หลังจากอเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ประสบความสำเร็จในการคิดค้นระบบโทรศัพท์เครื่องแรกเป็นเวลาเพียง 5 ปี เท่านั้น และนับแต่นั้นเป็นต้นมา "โอกิ" จึงเป็นผู้นำด้านการผลิต การตลาดและการให้บริการด้านระบบเครือข่ายมัลติมีเดีย รวมถึงระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก


โอกิ มีนโยบายด้านการตลาดที่ใช้ระบบสากล ด้วยองค์ประกอบด้านการผลิต และเครือข่าย การจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมตลาดหลักทั้งในอเมริกาเหนือ เอเซีย และยุโรปโดยได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานด้านการตลาดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของโอกิสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมให้ได้มากที่สุด


ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น และใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก 

ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล LED และโซลูชั่น

ตลอดระยะเวลานานกว่า20 ปี  โอกิ ได้นำเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล LED มาใช้ซึ่งให้การพิมพ์สีแบบ High Definition ที่ให้คมชัดและสดใสมากขึ้น  โอกิ เป็นบริษัทแรกที่ได้นำเสนอเทคโนโลยีนี้ และได้พัฒนาการพิมพ์แบบ ดิจิตอล LED มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ธุรกิจทุกรูปแบบ สามารถพิมพ์เอกสารจำนวนมากภายในองค์กร ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ และด้วยการเพิ่มคุณสมบัติภายใต้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างมากมาย ทำให้ระบบการพิมพ์และการจัดการเอกสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอุปกรณ์ของเราที่มีวิธีการพิมพ์ที่ชาญฉลาดกว่า เราไม่ได้มองว่าเครื่องพิมพ์เป็นธุรกิจที่'เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์'เราเห็นว่าเครื่องพิมพ์นั้น เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารและความสำเร็จทางธุรกิจ

 

นอกจากผลงานการผลิตเครื่องพิมพ์และMFPs มากมายที่ได้รับรางวัล บริษัท โอกิ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีโซลูชั่นหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์และการลำดับขั้นตอนเอกสาร พร้อมกับชุดโปรแกรมเทคโนโลยีและเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยให้การดำเนินธุรกิจต่างๆ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารและการพิมพ์ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งพิมพ์ภายในองค์กร จากอุปกรณ์เคลื่อนหรือหรือระบบคลาวด์

OKI Systems (Thailand) Ltd.