ส่วนงานบริการ

ค้นหาชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่องพิมพ์ได้จากที่ใด?


ชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์ได้จากบริเวณด้านหน้าของเครื่อง

หมายเหตุ :
  • ตัวอักษรขนาดเล็กที่อยู่หลังสุดของชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ => อาจไม่มีในบางรุ่น

ในกรณีที่ไม่สามารถหาชื่อรุ่นที่ตรงกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่, ท่านสามารถเลือกชื่อรุ่นที่ใกล้เคียงได้ เนื่องจาก ไดร์เวอร์และคู่มือการใช้จะเหมือนกัน

ตัวอย่าง: เครื่องพิมพ์รุ่น MC873, สามารถเลือกเป็นรุ่น MC873dn หรือ MC873dnv อย่างใดอย่างหนึ่งได้

หมายเลขเครื่อง                                 

หมายเลขเครื่องคือตัวเลข และ/หรือ ตัวอักษรที่เรียงลำดับกัน เพื่อใช้ระบุหรืออ้างอิงเครื่องพิมพ์ของท่าน


หมายเลขเครื่อง (Serial Number) สามารถพบได้ที่ใดที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้ :

  • ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
  • ด้านข้างซ้ายหรือขวาของตัวเครื่อง
  • ภายในฝาครอบด้านบน

โปรดดูที่หน้า FAQ, ใส่ "serial number" เป็นคำหลักและเลือกชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ของท่าน

FAQ >

ในกรณีที่เครื่องพิมพ์เป็นรุ่น MC873, กรุณาเลือกชื่อรุ่น MC873dn หรือ MC873dnv.

  • หมายเลขเครื่องอาจดูจาก รายงาน (menu map) ที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์
  • อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเพิ่ม อาจมีหมายเลขประจำอุปกรณ์นั้นๆติดอยู่

OKI Systems (Thailand) Ltd.