ส่วนงานบริการ

การรับประกันสินค้า OKI


เครื่องพิมพ์ OKI ผลิตขึ้นภายใต้เทคโนโลยีที่มีมาตราฐานด้านคุณภาพสูงสุด จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการรับประกันสินค้ายาวนานขึ้น โดยเครื่องพิมพ์แบบดอทแมทริกซ์ (SIDM Printer) และเครื่องพิมพ์ฉลาก (Label Printer) จะให้การรับประกัน 1 ปีแต่ในส่วนของเครื่องพิมพ์แบบ LED จะให้การรับประกัน 3 ปี โดยเบื้องต้นท่านจะต้องทำลงทะเบียนการรับประกันภายใน 30 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกัน

เครื่องพิมพ์ OKI จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเมื่อมีการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น toner (หรือ ผ้าหมึก สำหรับเครื่องดอทแมทริกซ์), ชุดสร้างภาพ (drum), ชุดลำเลียงกระดาษ (belt) และ ชุดความร้อน (fuser) ที่เป็นของแท้เท่านั้น. 

-  วัสดุสิ้นเปลืองของแท้จาก OKI จะทำให้คุณภาพของงานพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ OKI มีสีสันสดใสสวยงาม นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้อีกด้วย 

-  OKI รับประกัน 1 ปีสำหรับเครื่องดอทแมทริกซ์ (SIDM Printer) และเครื่องพิมพ์ฉลาก (Label Printer) และ 3 ปีสำหรับเครื่องพิมพ์ LED ภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้าจะต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองของแท้จาก OKI เท่านั้น 

เงื่อนไขการรับประกันที่ได้ระบุไว้ในบัตรรับประกัน

OKI Systems (Thailand) Ltd.