กรุณาเลือกภาษา

สำหรับคู่มือการใช้งาน (PDF) :
ท่านจะต้องติดตั้ง Adobe Reader บนเครื่องคอมพิวเตอร์
การติดตั้ง Adobe Reader, กรุณาอ่านหัวข้อดาวน์โหลดที่หน้าข้อกำหนดการใช้งาน

Handy Reference (Americas)

ภาษา : English

(ขนาด: 4.8 MB)

Handy Reference (Americas)

ภาษา : Brazilian Portuguese, English, French, Spanish

(ขนาด: 10.7 MB)

Setup Guide (Americas)

ภาษา : Brazilian Portuguese, English, French, Spanish

(ขนาด: 381.3 KB)

User's Guide

ภาษา : English

(ขนาด: 5.5 MB)

User's Guide

ภาษา : English

(ขนาด: 3.6 MB)

User's Guide (Americas)

ภาษา : English

(ขนาด: 4.1 MB)

User's Guide (Europe)

ภาษา : English

(ขนาด: 5.2 MB)

Network Guide (Europe)

ภาษา : English

(ขนาด: 1.9 MB)

Driver Installer Generator User's Manual

ภาษา : English

(ขนาด: 518.1 KB)

Installation Instructions, Optional Duplex Unit

ภาษา : Brazilian Portuguese, English, French, Spanish

(ขนาด: 1.1 MB)

Installation Instructions,  Memory

ภาษา : Brazilian Portuguese, English, French, Spanish

(ขนาด: 3.7 MB)

Installation Instructions,  SD Card

ภาษา : Brazilian Portuguese, English, French, Spanish

(ขนาด: 3.3 MB)

Mobile Print Web Manual

ภาษา : Brazilian Portuguese, English, French, German, Italian, Korean, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese

(ขนาด: 56.1 KB)

Poster Guide

ภาษา : Brazilian Portuguese, English, French, Spanish

(ขนาด: 2.3 MB)

Print Job Accounting User's Manual

ภาษา : English

(ขนาด: 26.7 MB)

PrintSuperVision 4.0 User Guide

ภาษา : English

(ขนาด: 12.6 MB)

PrintSuperVision Configuration Guide

ภาษา : English

(ขนาด: 5.7 MB)

smart PrintSuperVision User's Manual

ภาษา : English

(ขนาด: 29.1 MB)

OKI Systems (Thailand) Ltd.