เลือกระบบปฏิบัติการ (OS)

เลือกทุกภาษา

นับตั้งแต่ Microsoft ยุติการพัฒนาและสนับสนุน Windows XP, OKI จึงไม่สามารถรับประกันการใช้งานเครื่องพิมพ์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ (OS) ที่มีการยุติการสนับสนุนไปแล้ว

โปรดดูที่หน้าเพจการรองรับระบบปฏิบัติการ (OS) ถ้าท่านไม่สามารถหาไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์ได้

หน้าเพจการรองรับระบบปฏิบัติการ (OS) >

ไดร์เวอร์ (Driver)

PCL5 Printer Driver

เวอร์ชั่น: 1.0.12

ขนาด: 7.5 MB

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์แบบ PCL5c อนุญาติให้โปรแกรมที่ท่านใช้งานอยู่ สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

ดาวน์โหลด

PS Printer Driver

เวอร์ชั่น: 2.0.2

ขนาด: 23.8 MB

ระบบปฏิบัติการ (OS): macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5

ดาวน์โหลด

PS Printer Driver

เวอร์ชั่น: 1.4.0

ขนาด: 6.8 MB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3

ดาวน์โหลด

PCL Printer Driver

เวอร์ชั่น: 1.0.4

ขนาด: 7.1 MB

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์แบบ PCL XL อนุญาติให้โปรแกรมที่ท่านใช้งานอยู่ สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

ดาวน์โหลด

PPD File

เวอร์ชั่น: 1.0

ขนาด: 11.2 KB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Linux

ดาวน์โหลด

PS Printer Driver

เวอร์ชั่น: 1.1.5

ขนาด: 6.3 MB

ไดรเวอร์นี้จะช่วยให้โปรแกรมการใช้งานของท่าน สามารถควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่ได้

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

ดาวน์โหลด

Printer Driver Updater (PS)

เวอร์ชั่น: 1.1.0

ขนาด: 1.1 MB

· About this update program
- This is an update program you use when macOS 10.14 prints images with distorted images.
- This is an update program for using the printer driver for Mountain Lion on OS X 10.9 or later OS.
- Update the printer driver. Please apply after installing printer driver.
- Installation requires computer administrator privileges.
- Please re-add the printer after updating the printer driver.
· Application of OS X 10.9 ~ mac OS 10.13 on the following devices is unnecessary.
C711WT, B440, B721, B731, ES4131, ES4140, ES7131, ES7411WT, ES8140, MPS5501b, Pro6410 NeonColor, Pro 7411 WT, Pro 8432 WT

ระบบปฏิบัติการ (OS): macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9

ดาวน์โหลด

Universal PCL5 Printer Driver

เวอร์ชั่น: 1.5.7

ขนาด: 9.6 MB

ไดร์เวอร์นี้ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ OKI ได้ทั้งเครื่องสีและเครื่องพิมพ์ขาวดำ/MFPs ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไดร์เวอร์ XPS เฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่น

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

โปรแกรมเสริม (Utility)

Color Correct Utility

เวอร์ชั่น: 2.24.0

ขนาด: 30.2 MB

โปรแกรมนี้มีสองฟังก์ชั่นแยกจากกัน เพื่อใช้ปรับสีสันในการพิมพ์:
- ปรับสีสันสำหรับงานในสำนักงาน : สำหรับการแก้ไขสีที่แสดงในโปรแกรมไมโครซอฟท์
- ปรับค่า Gamma, Hue & Saturation : สำหรับการเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของการพิมพ์ การตั้งค่าจะถูกบันทึกไว้ในไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์และจะเลือกเมื่อพิมพ์เอกสาร

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

Color Correct Utility

There is no support plan

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

Color Correct Utility

เวอร์ชั่น: 2.1.2

ขนาด: 71.7 MB

โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับสีการพิมพ์บนเครื่อง Macintosh®.

ระบบปฏิบัติการ (OS): macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3

ดาวน์โหลด

Color Swatch Utility

เวอร์ชั่น: 3.0.3

ขนาด: 4.7 MB

โปรแกรมนี้จะพิมพ์แผนภูมิกราฟสีตัวอย่างเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อช่วยให้การพิมพ์สีมีความถูกต้อง เมื่อเลือกสีที่ต้องการจากแผนภูมิกราฟสี ให้จดบันทึกค่า RGB แล้วนำไปใช้ในตัวเลือกสีของโปรแกรม จะช่วยให้การพิมพ์สีมีสีถูกต้องตามที่ต้องการ

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

Color Swatch Utility

There is no support plan

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

Colour Swatch Utility

เวอร์ชั่น: 1.4.4

ขนาด: 2.2 MB

ซอฟแวร์นี้จะพิมพ์แผนภูมิตัวอย่างสีที่จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง เพื่อช่วยให้ท่านสามารถพิมพ์สีได้ถูกต้องและตรงตามที่ต้องการ.
เมื่อท่านได้เลือกสีจากแผนภูมิตัวอย่างสี จะทราบค่า RGB (สีแดง, สีเขียว, สีฟ้า) จากนั้นจึงเลือกค่าเหล่านี้ในโปรแกรมประยุกต์ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถพิมพ์สีได้ตรงกับที่ท่านเห็นในแผนภูมิตัวอย่างสี

ระบบปฏิบัติการ (OS): Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3

ดาวน์โหลด

Configuration Tool

เวอร์ชั่น: 1.6.48

ขนาด: 16.7 MB

โปรแกรมนี้จะช่วยค้นหาเครื่องพิมพ์และแสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องพิมพ์ เช่นชื่อ, สถานะและการส่วนการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ช่วยการติดตั้งส่วนเพิ่มเติม (plug-in) เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการใช้งานของเครื่อง
ฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้สามารถเพิ่มเติมได้โดยการติดตั้งส่วนเพิ่มเติม (plug-in) ที่มีมาพร้อมกับไฟล์ดาวน์โหลด:
- ตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
- สำรองและคัดลอกข้อมูลการตั้งค่าต่างๆในเครื่องพิมพ์ (ยกเว้นรหัสผ่านและการตั้งค่าเครือข่าย)
- บริหารจัดการรหัสผ่าน (PIN) ที่ได้ตั้งค่าการจำกัดการใช้งานของเครื่องพิมพ์ และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่น เบอร์อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ ในหน่วยความจำ เป็นต้น
- พิมพ์รายงานการพิมพ์และการส่งแฟกซ์เมื่อเสร็จส้น (เครื่องพิมพ์ต่อกับเครือข่ายเท่านั้น)
- ตรวจหาเครื่องพิมพ์ใดๆ โดยไม่ทราบ IP Address และตั้งค่าขึ้นใหม่
- การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลเช่นฮาร์ดดิสก์ของอุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจำ SD เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องพิมพ์และการพิมพ์
- สามารถจัดเก็บ Color Profile ไปยังเครื่องพิมพ์ได้ วัตถุประสงค์ของใช้ ICC Profile เพื่อให้สีสันที่ได้จากการพิมพ์มีความใกล้เคียงกับสีที่แสดงผลอยู่ที่จอภาพ และสามารถสำหรับจำลองสีให้กับเครื่องพิมพ์อื่นๆได้ สามารถเลือกใช้ ICC Profile ได้จาก ID Number ในไดร์เวอร์ของเครื่องเมื่อทำการพิมพ์

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

Configuration Tool

There is no support plan

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

LPR Utility

เวอร์ชั่น: 5.1.20

ขนาด: 6.4 MB

โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ให้กับเครื่องพิมพ์เครือข่าย TCP / IP ซึ่งมีข้อดีหลายในการใช้งานบนพอร์ตการพิมพ์มาตรฐาน TCP / IP เช่นการค้นหาเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย, ตรวจสอบงานพิมพ์จากระยะไกลและการตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

LPR Utility

There is no support plan

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

Mobile Print

เวอร์ชั่น: 1.2.0

โปรแกรม Mobile Print จาก OKI สามารถสั่งพิมพ์ไฟล์ PDF (* 1), ภาพถ่ายและหน้าเว็บไซด์ได้โดยตรงจากแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของคุณไปยัง เครื่องพิมพ์และเครื่องมัลติฟังก์ชั่ LED ของ OKI ผ่านเครือข่าย LAN แบบไร้สาย หรือข้ามไปยังสภาพแวดล้อมเครือข่าย LAN ทั่วไป

ระบบปฏิบัติการ (OS): iOS

ดาวน์โหลด

Mobile Print

เวอร์ชั่น: 2.2.1

ขนาด: 6.3 MB

โปรแกรม Mobile Print จาก OKI สามารถสั่งพิมพ์ไฟล์ PDF (* 2), ภาพถ่ายและหน้าเว็บไซด์ได้โดยตรงจากแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของคุณไปยัง เครื่องพิมพ์และเครื่องมัลติฟังก์ชั่ LED ของ OKI ผ่านเครือข่าย LAN แบบไร้สาย หรือข้ามไปยังสภาพแวดล้อมเครือข่าย LAN ทั่วไป นอกจากนี้โปรแกรม Mobile Print จาก OKI ยังสามารถปรับภาพให้คมชัดสวยงามขึ้นสำหรับงานพิมพ์ภาพ

ระบบปฏิบัติการ (OS): Android

ดาวน์โหลด

NIC Setup Utility

เวอร์ชั่น: 1.8.3

ขนาด: 543.3 KB

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสามารถค้นพบเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย TCP / IP และฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้สามารถนำมาใช้ได้
- การกำหนดค่า IP Address
- กำหนดการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
- รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์
- ดูข้อมูลสถานะเครื่องพิมพ์ผ่านทางหน้าเว็บ

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

NIC Setup Utility

There is no support plan

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

Network Card Setup

เวอร์ชั่น: 3.1.4

ขนาด: 887.9 KB

ระบบปฏิบัติการ (OS): macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8

ดาวน์โหลด

Network Card Setup

เวอร์ชั่น: 2.0.2

ขนาด: 664.7 KB

ระบบปฏิบัติการ (OS): OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3

ดาวน์โหลด

Network Extension

เวอร์ชั่น: 1.4.0

ขนาด: 5.5 MB

ไดร์เวอร์นี้สามารถทำงานได้ทั้งเครื่องพิมพ์สีและขาวดำและแบบมัลติฟังก์ชั่นของ OKI โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดร์เวอร์แยกกันในแต่ละรุ่น

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

Network Setup Utility

เวอร์ชั่น: 1.4.0

ขนาด: 576.8 KB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3; Mac OS X 10.2

ดาวน์โหลด

PDF Print Direct

เวอร์ชั่น: 4.4.1

ขนาด: 8.3 MB

โปรแกรมนี้จะช่วยให้สามารถพิมพ์ไฟล์ PDF ได้โดยตรง โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟล์นี้ในโปรแกรม Application ใดๆก่อน

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

PS Gamma Adjuster

เวอร์ชั่น: 1.2.8

ขนาด: 6.8 MB

โปรแกรมนี้ช่วยในการปรับแต่งสีหลักแต่ละสี (สีฟ้า, ม่วงแดง, เหลืองและสีดำ) สำหรับเครื่องพิมพ์ PostScript® การปรับ Gamma curve จะมีผลต่อความสว่าง, ความคมชัดและความสมดุลของสีและยังสามารถใช้เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงสีที่ปรากฏเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อม (แสง) และกระดาษขาว

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

PS Gamma Adjuster

เวอร์ชั่น: 2.2.0

ขนาด: 503.4 KB

โปรแกรมนี้ช่วยในการปรับแต่งสีหลักแต่ละสี (สีฟ้า, ม่วงแดง, เหลืองและสีดำ) สำหรับเครื่องพิมพ์ PostScript® การปรับ Gamma curve จะมีผลต่อความสว่าง, ความคมชัดและความสมดุลของสีและยังสามารถใช้เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงสีที่ปรากฏเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อม (แสง) และกระดาษขาว

ระบบปฏิบัติการ (OS): macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3

ดาวน์โหลด

Panel Language Setup

เวอร์ชั่น: 1.5.9.2

ขนาด: 914.0 KB

โปรแกรมนี้จะเปลี่ยนภาษาของแผงหน้าจอแสดงผล LCD ของเครื่องพิมพ์จากการตั้งค่าเริ่มต้น

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64; Windows Server 2003

ดาวน์โหลด

Panel Language Setup

เวอร์ชั่น: 3.0.1

ขนาด: 2.6 MB

โปรแกรมนี้จะเปลี่ยนภาษาของแผงหน้าจอแสดงผล LCD ของเครื่องพิมพ์จากการตั้งค่าเริ่มต้น

ระบบปฏิบัติการ (OS): OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3

ดาวน์โหลด

Print Control Report Tool

เวอร์ชั่น: 1.1.0

ขนาด: 1.6 MB

โปรแกรมนี้เป็น add-on ของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ จะให้ข้อมูลสรุปที่ผู้ใช้กำหนดและแผนภูมิของข้อมูลหลักที่บันทึกด้วยโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ และถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการพิมพ์รายงานการจัดการค่าใช้จ่ายในการพิมพ์

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 7; Windows Vista; Windows XP; Windows Server 2008; Windows Server 2003

ดาวน์โหลด

Print Job Accounting

เวอร์ชั่น: 4.4.10

ขนาด: 10.0 MB

โปรแกรมนี้จะช่วยให้สามารถติดตามการพิมพ์สีและขาวดำชนิด, ชนิดและปริมาณของกระดาษที่ใช้พิมพ์ตลอดจนสามารถบันทึกรายละเอียดการพิมพ์ของแต่ละแผนกได้

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

ดาวน์โหลด

Print Job Accounting Client

เวอร์ชั่น: 1.3.4

ขนาด: 6.5 MB

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าในการควบคุมการพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่จำเป็นในการควบคุมการสั่งพิมพ์ ให้เป็นไปตามการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อจำกัดการพิมพ์หรือจำกัดผู้ใช้งานจากโปรแกรม Print Job Accounting, Job Accounting Enterprise, Configuration Tool หรือกอจากการตั้งค่าผ่านหน้าเวปของเครื่องพิมพ์ ทำให้โปรแกรม Print Job Accounting และ Print Job Accounting Enterprise สามารถติดตามประวัติการพิมพ์ และติดตามงานที่ซึ่งจะช่วยให้สามารถพิมพ์รายงานของเครื่องพิมพ์ที่ถูกนำไปใช้พิมพ์งานผิดประเภทหรือการพิมพ์เอกสารเอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาต

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

Print Job Accounting Enterprise

เวอร์ชั่น: 4.4.10

ขนาด: 15.3 MB

โปรแกรมนี้จะช่วยให้สามารถตรวจสอบจำนวนการพิมพ์สีและขาวดำ, ชนิดและปริมาณของกระดาษที่ใช้และยังสามารถบันทึกการพิมพ์ของแต่ละแผนกได้อีกด้วย
ต้องมี License Key จึงจะสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision

เวอร์ชั่น: 4.0.6043.1

ขนาด: 14.0 MB

เป็นโปรแกรมบนหน้าเว็บสำหรับการจัดการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP / IP

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision Enterprise Edition

เวอร์ชั่น: 4.0.6044.1

ขนาด: 15.7 MB

เป็นโปรแกรมบนหน้าเว็บสำหรับการจัดการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP / IP

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision MultiPlatform Edition

เวอร์ชั่น: 3.2.16

ขนาด: 221.6 MB

เป็นโปรแกรมบนหน้าเว็บสำหรับการจัดการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP / IP

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision MultiPlatform Edition

There is no support plan

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

PrintSuperVision MultiPlatform Edition

เวอร์ชั่น: 3.2.16

ขนาด: 230.0 MB

เป็นโปรแกรมบนหน้าเว็บสำหรับการจัดการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP / IP

ระบบปฏิบัติการ (OS): Linux

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision MultiPlatform Edition for Solaris SPARC

เวอร์ชั่น: 3.2.16

ขนาด: 196.5 MB

เป็นโปรแกรมบนหน้าเว็บสำหรับการจัดการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP / IP

ระบบปฏิบัติการ (OS): Solaris

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision MultiPlatform Edition for Solaris x86

เวอร์ชั่น: 3.2.16

ขนาด: 188.8 MB

เป็นโปรแกรมบนหน้าเว็บสำหรับการจัดการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP / IP

ระบบปฏิบัติการ (OS): Solaris

ดาวน์โหลด

Profile Assistant

เวอร์ชั่น: 2.2.1

ขนาด: 7.0 MB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64; Windows Server 2003

ดาวน์โหลด

Profile Assistant

เวอร์ชั่น: 4.1.2

ขนาด: 780.4 KB

โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บันทึก Color Profile ให้กับเครื่องพิมพ์ วัตถุประสงค์ของ ICC โปรไฟล์ที่บันทึกคือปรับแต่งค่าสีระหว่างจอ Monitor กับเครื่องพิมพ์ให้ใกล้เคียงกันและสร้างการจำลองค่าสีให้กับเครื่องพิมพ์อื่น ๆ

ระบบปฏิบัติการ (OS): macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8

ดาวน์โหลด

Profile Assistant

เวอร์ชั่น: 3.0.5

ขนาด: 750.0 KB

โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บันทึก Color Profile ให้กับเครื่องพิมพ์ วัตถุประสงค์ของ ICC โปรไฟล์ที่บันทึกคือปรับแต่งค่าสีระหว่างจอ Monitor กับเครื่องพิมพ์ให้ใกล้เคียงกันและสร้างการจำลองค่าสีให้กับเครื่องพิมพ์อื่น ๆ

ระบบปฏิบัติการ (OS): OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3

ดาวน์โหลด

Storage Device Manager

เวอร์ชั่น: 3.2.0.0

ขนาด: 6.1 MB

โปรแกรมนี้ช่วยในการเริ่มต้นและการจัดการหน่วยความจำประเภท HDD / SD และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหน่วยความจำแบบ Flashในเครื่องพิมพ์
การใช้งานของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์และให้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการปรับแต่งและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

Template Manager

เวอร์ชั่น: 4.4.12

ขนาด: 35.5 MB

โปรแกรมที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับการออกแบบแบนเนอร์, นามบัตร, ฉลากและเอกสารพิเศษอื่น ๆ

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (32bit); Windows Server 2003 (64bit)

ดาวน์โหลด

Web Driver Installer

เวอร์ชั่น: 1.5.11

ขนาด: 19.9 MB

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ช่วยให้การทำงานต่อไปนี้:
- ค้นพบเครื่องพิมพ์ที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP / IP
- แสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่ค้นพบบนหน้าเว็บ
- ส่งอีเมล์ไปที่ผู้ใช้ด้วยการเชื่อมโยง URL กับไดร์เวอร์ที่ติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

smart PrintSuperVision

เวอร์ชั่น: 1.0.31

ขนาด: 14.1 MB

โปรแกรม PrintSuperVision เป็นโปรแกรมที่ใช้บริหารจัดการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย โดยการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์กับโปรแกรม PrintSuperVision, ทำให้สามารถติดตามและจำกัดการใช้งานการใช้งานเครื่องพิมพ์ที่ลงทะเบียนไว้ได้

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

OKI Systems (Thailand) Ltd.