อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Additional Paper Tray 47074403 Capacity of 535 sheets of 80gsm.
Duplex unit 47079403
Castor base 45889502

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Black Large capacity toner cartridge 46861312 10,000 pages *1
Yellow Large capacity toner cartridge 46861309 10,000 pages *1
Magenta Large capacity toner cartridge 46861310 10,000 pages *1
Cyan Large capacity toner cartridge 46861311 10,000 pages *1
Black Image Drum 46857512 30,000 pages *2
Yellow Image Drum 46857509 30,000 pages *2
Magenta Image Drum 46857510 30,000 pages *2
Cyan Image Drum 46857511 30,000 pages *2
Fuser unit 47219604 100,000 pages *2
Transfer Belt 47074503 80,000 pages *2

*1 Number of A4 pages yield compliant with ISO/IEC 19798.

*2 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.

OKI Systems (Thailand) Ltd.