กรณีศึกษา : ประเภทธุรกิจ

บริการ & ที่พัก


เกลนอีเกิล โฮเทล กรุ๊ป

เกลนอีเกิล โฮเทล กรุ๊ป สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต้นทุนการพิมพ์ 30% ด้วย Managed Print Services ของ OKI

ดูรายละเอียด >

โรงแรมแกรนด์

“รองรับการใช้งานในอนาคต” OKI สามารถลดค่าใช้จ่ายและสร้างการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับ โรงแรมแกรนด์ ของ Malahide

ดูรายละเอียด >

OKI Systems (Thailand) Ltd.