ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในการให้บริการผลิตภัณฑ์ของเรา (About the use of cookies in the services of our products)

23/03/2022


การใช้คุกกี้ (Cookies) ในการให้บริการผลิตภัณฑ์ โอกิ (OKI)

บริษัทใคร่ขอขอบคุณที่ใช้และให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ โอกิ(OKI) ด้วยดีเสมอมา                                                 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริการข้อมูลของผลิตภัณฑ์ โอกิ (OKI) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องนำคุกกี้ (Cookies) มาใช้บนเวปไซต์ของบริษัท

 

ข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้ (Cookies) มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้งานบนเว็บไซต์ เพื่อให้การใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่จัดเก็บจะไม่สามารถระบุไปถึงตัวบุคคลได้

 

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อคำถามที่พบบ่อย(FAQ)

 

บริษัทขอขอบคุณในการให้การอุปถัมภ์สินค้า โอกิ(OKI) ด้วยดีเสมอมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการไว้วางใจให้บริการกับคุณตลอดไป


__________________________________________________________________________________________________


Thank you for using OKI products.

By the way, there are some things that use cookies to realize the service of our product.

The information stored in cookies, etc. is necessary for the proper functioning of web pages and does not store personally identifiable information.

Please refer to this FAQ for details.

We ask for your continued patronage of our products.


__________________________________________________________________________________________________

เกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในการให้บริการผลิตภัณฑ์ของเรา> >

About the use of cookies in the service of our products> >

OKI Systems (Thailand) Ltd.