เครื่องพิมพ์สีขนาด A3

C800 Series


C834 3-4 LEFT FACING WITH PRINT

C834nwNew

ด้วยประสิทธิภาพอันทรงพลังและประหยัดพลังงาน ผนวกกับเทคโนโลยีการละลายผงหมึกพิมพ์ให้ติดกับกระดาษที่รวดเร็วของเคริ่องพิมพ์ OKI รุ่น C834nw ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับธุรกิจและกลุ่มงานที่มีความต้องการงานพิมพ์ในปริมาณมาก มีความเร็วในการพิมพ์สีที่มีคุณภาพสูงตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว, ตลอดจนสามารถพิมพ์ลงบนสื่อสิ่งพิมพ์ได้หลากหลายประเภท ตั้งแต่กระดาษขนาด A6 ไปจนถึง Banner ที่มีความยาวสูงสุดถึง 1.3 เมตร และการ์ดที่มีความหนาได้ถึง 256 แกรม ทำให้ C834nw เป็นเครื่องพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับกลุ่มงานหรือธุรกิจที่ต้องการพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆได้มากขึ้นจากเครื่องพิมพ์สีเพียงเครื่องเดียว

จำนวนผู้ใช้: 1 - 30
ความจุถาดป้อนกระดาษสูงสุด: 2,540 แผ่น ขนาด 80gsm
ความเร็วในการพิมพ์ A4: 36 แผ่นต่อนาที (สี/ขาวดำ)
ความเร็วในการพิมพ์ A3: 20 แผ่นต่อนาที (สี/ขาวดำ)
รองรับปริมาณการพิมพ์: 5,000 แผ่นต่อเดือน
ความปลอดภัย: การพิมพ์ในโหมดความปลอดภัย  ต้องติดตั้ง Card อุปกรณ์เสริม
การเชื่อมต่อเครือข่าย: Gigabit Ethernet, Wireless Direct,  รองรับ AirPrint ของ Apple Inc, Google Cloud Print 2.0 และ NFC

OKI Systems (Thailand) Ltd.