เครื่องพิมพ์สี

เครื่องพิมพ์สีขนาด A3


C800 Series

C800 Series

มีขนาดกระทัดรัดและราคาไม่แพง, เครื่องพิมพ์สีขนาด A3 ใน C800 Series  มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมภายใต้นวัตกรรมและเทคโนโลยี LED แบบดิจิตอล มีผลทำการพิมพ์มีประสิทธิภาพ, รวดเร็วและมีคุณภาพสูง

จำนวนผู้ใช้: 1 - 30
ความจุกระดาษสูงสุด: ได้ถึง 1,990 แผ่น 80 gsm
ความเร็วในการพิมพ์ขนาด A4: ได้ถึง 35 แผ่นต่อนาที (ppm) ทั้งสี/ขาวดำ
ความเร็วในการพิมพ์ขนาด A3: ได้ถึง 20 แผ่นต่อนาที (ppm) ทั้งสี/ขาวดำ
รองรับปริมาณการพิมพ์ : 5,000 แผ่นต่อเดือน
ความปลอดภัย: มีความปลอดภัยทั้งการพิมพ์และข้อมูล
C900 Series

C900 Series

เหมาะสำหรับงานพิมพ์ขององค์กรบริษัทและธุรกิจการออกแบบสิ่งพิมพ์, ให้คุณภาพงานพิมพ์ที่สวยงามด้วยระบบการพิมพ์แบบ 5 สีคุณภาพสูง, ใช้งานง่ายและรองรับงานด้านกราฟิก

จำนวนผู้ใช้: 1 - 30+
ความจุกระดาษสูงสุด: ได้ถึง 2,950 แผ่น 80 gsm
ความเร็วในการพิมพ์ขนาด A4: ได้ถึง 50 แผ่นต่อนาที (ppm) ทั้งสี/ขาวดำ
ความเร็วในการพิมพ์ขนาด A3: ได้ถึง 28 แผ่นต่อนาที (ppm) ทั้งสี/ขาวดำ
รองรับปริมาณการพิมพ์ : 25,000 แผ่นต่อเดือน
เวลาในการพิมพ์แผ่นแรก : น้อยกว่า 8 วินาที

OKI Systems (Thailand) Ltd.