เครื่องพิมพ์สี

เครื่องพิมพ์สีขนาด A3


C800 Series

C800 Series

มีขนาดกระทัดรัดและราคาไม่แพง, เครื่องพิมพ์สีขนาด A3 ใน C800 Series  มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมภายใต้นวัตกรรมและเทคโนโลยี LED แบบดิจิตอล มีผลทำการพิมพ์มีประสิทธิภาพ, รวดเร็วและมีคุณภาพสูง

จำนวนผู้ใช้: 1 - 30
ความจุกระดาษสูงสุด: 2,540 แผ่น ขนาด 80gsm
ความเร็วในการพิมพ์ขนาด A4: 36 แผ่นต่อนาที (สี/ขาวดำ)
ความเร็วในการพิมพ์ขนาด A3: 20 แผ่นต่อนาที (สี/ขาวดำ)
รองรับปริมาณการพิมพ์ : 5,000 แผ่นต่อเดือน
ความปลอดภัย: มีความปลอดภัยทั้งการพิมพ์และข้อมูล

OKI Systems (Thailand) Ltd.