เครื่องพิมพ์สี

Pro9542

PR image


Pro9542dn

หมายเหตุ:ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของOKI ผู้ถือครองใบอนุญาต คุณอาจจะใช่ดู, ดาวน์โหลดและพิมพ์สำหรับใช้ในการอ้างอิงของคุณเองเท่านั้น และสำหรับการใช้ภายในองค์กรของคุณเองอย่างเคร่งครัด แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมใดๆ ตลอดจนคัดลอกไปยังบุคคลอื่นใดหรือใช้ประโยชน์ภาพนี้ในเชิงพาณิชย์ใดๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรที่เฉพาะเจาะจง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่เงื่อนไขการใช้งานที่ด้านล่างของหน้านี้

OKI Systems (Thailand) Ltd.