Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne

Studium przypadku Leonding

Lokalne władze austriackiego miasta Leonding


Niewidzialni pomocnicy miasta Leonding – specjalistyczne rozwiązania w zakresie drukowania zwiększające wydajność

Jak wszystkie lokalne władze, również włodarze miasta Leonding kładą duży nacisk na wspieranie swoich mieszkańców. Aby zapewnić zapracowanym urzędnikom możliwość wykonywania obowiązków przy jednoczesnym trzymaniu się budżetu i przestrzeganiu rygorystycznych wymogów z zakresu ochrony środowiska, niezbędna jest wydajna infrastruktura obsługi druku obejmująca wszystkie placówki. Jednak przed nawiązaniem współpracy z firmą OKI w ratuszu w Leonding oraz placówkach opieki nad dziećmi używano aż 164 drukarek i kopiarek. Szukając remedium na swoje problemy z drukowaniem, ratusz Leonding określił kilka kluczowych wymagań. Były to: obniżenie kosztów, zoptymalizowanie obiegów pracy, zmniejszenie ilości przechowywanych materiałów eksploatacyjnych, uproszczenie systemu zamówień online, zapewnienie spójnej struktury systemu oraz umożliwienie obsługi outsourcingu usług z zakresu serwisowania i napraw urządzeń za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego. Z pomocą specjalistów z firmy OKI stworzono plan spełniający stawiane wymagania przy jednoczesnej ocenie potencjalnego wpływu na środowisko. 
 
„Cała instalacja przebiegła bez wysiłku ze strony personelu. Cieszymy się, że możemy uniknąć zbędnych kosztów, poprawiając tym samym sytuację miasta i środowiska naturalnego”. Martina Modl, kierownik projektu, władze lokalne miasta Leonding

Pobierz pełne studium przypadku, aby dowiedzieć się, w jaki sposób dzięki wdrożeniu usług Managed Print Services firmy OKI ratusz miasta Leonding osiągnął roczne oszczędności w wysokości około 11 000 EUR.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin youtube twitter facebook instagram