O nas

OKI i RODO


W kwietniu 2016 roku Komisja Europejska uchwaliła przepisy, które miały rozszerzyć obowiązujące od dwóch dziesięcioleci stare zasady ochrony danych. Przepisy te są określane mianem Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Ich celem jest wzmocnienie prawa do ochrony prywatności osób fizycznych na terenie Unii Europejskiej. Przepisy te wchodzą w życie 25 maja 2018 r. i będą dotyczyć przedsiębiorstw przetwarzających jakiekolwiek dane osobowe należące do obywateli Unii Europejskiej, z możliwością nałożenia grzywien za nieprzestrzeganie tych przepisów w kwocie do 20 000 000 EUR (albo 4% całkowitego rocznego obrotu).

RODO podkreśla znaczenie zgodnego z prawem i przejrzystego przetwarzania danych osobowych (informacji definiowanych jako wszystko, co może posłużyć do zidentyfikowania osoby fizycznej), a celem tych przepisów jest ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych w całej Europie. Przepisy te są konieczne ze względu na stopień penetracji rozwiązań technologicznych i postęp technologiczny w społeczeństwie – dobrym przykładem obu tych kwestii są smartfony. Dysponujemy obecnie maszynami, które zabieramy ze sobą wszędzie i które przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać do profilowania naszych zainteresowań, przyzwyczajeń i odczuć. A to wszystko w pogoni za skuteczniejszym marketingiem.

Zgodność

Zakres działalności OKI Europe Limited („Oki”) obejmuje Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Oki podlega przepisom RODO i zawsze staramy się udoskonalać naszą strategię dotyczącą gromadzenia, przechowywania, usuwania błędów i kasowania danych osobowych. Zgoda jest jedną z podstawowych zasad regulujących zgodne z prawem gromadzenie przez nas danych, dlatego też nie ma „domniemanej zgody” ani „automatycznej zgody” na jakiekolwiek wysyłane przez nas Państwu treści. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego, jakie dane Państwo przesłali, mogą Państwo uzyskać odpowiedzi pisząc na adres legal@okieurope.com.

Osiągnięcie zgodności z przepisami RODO będzie ciągłym procesem zarówno po stronie OKI, jak i wszystkich innych przedsiębiorstw przetwarzających dane dotyczące obywateli Unii Europejskiej. Będziemy na bieżąco aktualizować naszą politykę ochrony prywatności oraz procedury dotyczące przetwarzania danych obywateli Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin youtube twitter facebook instagram