Wsparcie techniczne

Bezpłatne usługi recyklingu materiałów eksploatacyjnych firmy OKI


Recykling

Firma OKI Europe czuje się odpowiedzialna za spełnianie potrzeb środowiska naturalnego i Twojej firmy. Dlatego nieustannie dążymy do jeszcze większej dbałości o środowisko naturalne w każdym aspekcie naszych działań – zwłaszcza w dziedzinie recyklingu.


Poczynając od inicjatyw umożliwiających klientom firmy OKI Europe zwrot zużytego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, a skończywszy na wykorzystaniu coraz większej ilości surowców wtórnych w produkcji opakowań, nieustannie poszukujemy nowych sposobów na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów.


Od 2004 roku, w ramach programu zwrotu materiałów eksploatacyjnych, klienci firmy OKI Europe mogą zwracać nam zużyte produkty w celu poddania ich bezpiecznemu i wydajnemu procesowi recyklingu na dużą skalę.


Ponadto produkujemy teraz urządzenia, które oszczędzają materiały oraz energię i mają minimalny wpływ na środowisko, począwszy od etapu projektowania i opracowywania. Naszym celem jest opracowanie produktów, które będzie można całkowicie poddać recyklingowi.

W OKI Europe wierzymy, że ponosimy odpowiedzialność za potrzeby naszej planety, a także Twojego biznesu. Z tego powodu jesteśmy zobowiązani do ciągłej poprawy naszych działań w zakresie ochrony środowiska we wszystkich obszarach naszej działalności – a zwłaszcza recyklingu.

Od inicjowania i finansowania praktyk, które umożliwiają klientom OKI Europe zwrot sprzętu i materiałów eksploatacyjnych nadających się do recyklingu, po wykorzystywanie w naszych opakowaniach coraz większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu, nieustannie poszukujemy nowych sposobów i metod zmniejszenia ilości produkowanych materiałów, które trafiają  bezpośrednio na wysypiska.

Od 2004 roku nasz program recyclingu umożliwia klientom firmy OKI Europe zwrot zużytych materiałów eksploatacyjnych do nas, dzięki czemu możemy zorganizować ich bezpieczny, efektywny i masowy recykling.

Ponadto obecnie produkujemy urzadzenia, które są oszczędne w zasobach, energooszczędne i mają minimalny wpływ na środowisko już na etapie projektowania i opracowywania procesu produkcji. Naszym celem jest docelowo stworzenie produktów całkowicie nadających się do recyklingu.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin youtube twitter facebook instagram