Warunki korzystania

OKI EUROPE LIMITED UDOSTĘPNIA TĘ STRONĘ INTERNETOWĄ JAKO USŁUGĘ DLA UŻYTKOWNIKA. KORZYSTANIE Z SERWISU I INFORMACJI W NINIE ZAWARTYCH OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW KORZYSTANIA Z TEJ STRONY.


Niniejsza witryna internetowa jest stworzona, posiadana, obsługiwana i utrzymywana przez lub w imieniu OKI Europe Limited i podmiotów zależnych („my”, „nasze” lub „nas”).  Nasza siedziba znajduje się w Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HL, Wielka Brytania. Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem firmy 02203086.  Nasz numer VAT to 481011975.  Jesteśmy prywatną firmą z ograniczoną odpowiedzialnością i częścią grupy firm Oki Electric Industry Co., Ltd. 
 
Aby się z nami skontaktować, zadzwoń pod numer +44 (0) 20 8219 2190.
 
Korzystając z naszej witryny internetowej, potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze warunki użytkowania i że wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie.  Jeśli nie wyrazisz zgody na te warunki, nie możesz korzystać z naszej witryny internetowej. 
 
Możemy w każdej chwili zmienić, dodać lub usunąć dowolne klauzule w niniejszych warunkach użytkowania.  
 
Niniejsze warunki korzystania zostały ostatnio zaktualizowane 21 listopada 2022 r.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do wszystkich tekstów i obrazów („zawartość”) na tej witrynie należą do nas lub naszych licencjodawców. Zawartość można wyświetlać, pobierać i drukować na własny użytek i może ona być rozpowszechniana w obrębie organizacji, ale nie można jej modyfikować, używać lub przekazywać innym osobom ani używać jej w celach komercyjnych bez naszego pisemnego pozwolenia.

Znaki towarowe

"OKI", logo OKI, MICROLINE, PLAVI i COLOR PAINTER są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy OKI Electric Industry Co., Ltd. i są używane na licencji przez nas i nasze spółki zależne i powiązane.
 
Apple, logo Apple, AirPrint, logo AirPrint, App Store, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, Macintosh, macOS, OS X, Safari i TrueType są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i regionach.
 
IOS jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na licencji.
 
Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Edge, PowerPoint, Windows, Windows Server, Windows Vista i Windows XP są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi grupy firm Microsoft.
 
Google, Google Play, logo Google Play, Google Chrome, Google Cloud Print, logo Google Cloud Print, Chromebooki, Chrome OS, Android, YouTube, logo YouTube oraz Gmail są znakami towarowymi firmy Google LLC.
 
Adobe, Acrobat, logo Acrobat, Acrobat Reader, Illustrator, InDesign, PostScript, logo PostScript oraz Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 
Kod QR jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym DENSO WAVE INCORPORATED w Japonii i w innych krajach.
 
ARM, Arm i Cortex są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Arm Limited (lub jego spółek zależnych) w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 
Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Set up, logo Wi-Fi Protected Set up, WPA oraz WPA2 są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Wi-Fi Alliance w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 
ABBYY oraz FineReader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy ABBYY.
 
SAP jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym SAP SE lub jego spółek zależnych w Niemczech i innych krajach.
 
ENERGY STAR oraz znak ENERGY STAR są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych.
 
FeliCa jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Sony Group Corporation lub jego spółek zależnych.
 
IPP Everywhere™ oraz logo IPP Everywhere są znakami towarowymi The Printer Working Group.
 
EFI, EFI Fiery, Fiery oraz logo Fiery są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Electronics For Imaging, Inc. i/lub jego w pełni zależnych spółek-córek w Stanach Zjednoczonych i/lub niektórych innych krajach.
 
TWITTER oraz logo Twitter Bird są znakami towarowymi firmy Twitter Inc. lub jej spółek zależnych.
 
Facebook, logo Facebooka, Instagram oraz logo Instagrama są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Meta Platforms, Inc.
 
LinkedIn, logo LinkedIn, logo IN są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi LinkedIn Corporation i jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 
YouTube, logo YouTube oraz ikona odtwarzania YouTube są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy GOOGLE LLC.
 
Wszelkie nazwy handlowe, logo i nazwy produktów innych firm pojawiające się na naszej witrynie internetowej są nazwami handlowymi lub znakami handlowymi odpowiednich firm. Ich wykorzystanie nie oznacza związku pomiędzy nami lub naszymi produktami a właścicielem znaku towarowego i jego produktami ani sponsorowania lub promowania produktów naszej firmy przez właściciela znaku towarowego. 
 
Jeśli opiszemy jeden z naszych produktów na tej witrynie jako przeznaczony do użytku lub zgodny z produktem innej firmy, taki opis nie oznacza, że nasz produkt jest sponsorowany lub zatwierdzony w jakikolwiek sposób przez tę firmę.

Zakaz wyszukiwania tekstu/danych lub gromadzenia danych internetowych

Użytkownik nie może prowadzić, ułatwiać, autoryzować ani zezwolić na wydobycie tekstu/danych lub gromadzenie danych ze stron internetowych w związku z naszą witryną internetową ani usług świadczonych za jej pośrednictwem lub w związku z naszą witryną internetową. Obejmuje to używanie (oraz zezwolenie, autoryzację lub próbę użycia) następujących metod i narzędzi:
  • Każdy „robot”, „bot”, „spider”, „scraper” lub inne zautomatyzowane urządzenie, program, narzędzie, algorytm, kod, proces lub metoda umożliwiające uzyskanie dostępu, pozyskiwanie, kopiowanie, monitorowanie lub dalsze publikowanie jakiejkolwiek części witryny lub jakichkolwiek danych, zawartości, informacji lub usług, do których dostęp jest możliwy za pośrednictwem witryny.
  • Wszelkie zautomatyzowane techniki analityczne mające na celu analizę tekstu i danych w formie cyfrowej w celu generowania informacji, które obejmują między innymi wzorce, trendy i korelacje.
Przepisy niniejszej klauzuli powinny być traktowane jako wyraźne zastrzeżenie naszych praw w tym zakresie, w tym do celów art. 4 ust. 3 dyrektywy o cyfrowym prawie autorskim ((UE) 2019/790).
 
Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w zakresie (ale tylko w zakresie), w jakim nie jesteśmy w stanie wykluczyć lub ograniczyć działania związane z pozyskaniem tekstu/danych lub gromadzeniem danych ze stron internetowych na podstawie umowy na mocy obowiązujących nas przepisów prawa.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za wirusy, a użytkownikowi nie wolno ich wprowadzać

Nie gwarantujemy, że nasza witryna internetowa będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów.
 
Użytkownik jest odpowiedzialny za skonfigurowanie technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej. Należy używać własnego oprogramowania antywirusowego.
 
Nie należy niewłaściwie używać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych albo innych złośliwych lub technologicznie szkodliwych materiałów. Nie należy podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna, ani żadnego innego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą witryną. Nie należy atakować naszej witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Naruszenie tego postanowienia stanowi przestępstwo zgodnie z ustawą Computer Misuse Act z 1990 roku. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo do korzystania z naszej witryny internetowej przestanie obowiązywać natychmiast.

Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na naszej witrynie były dokładne i aktualne, nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, co do ich dokładności lub adekwatności (w tym gwarancji lub oświadczeń, że dana informacja odpowiada celowi użytkownika lub że jest wolna od błędów lub wirusów komputerowych).  
 
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w informacjach prezentowanych na naszej witrynie internetowej.  W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi za problemy z komputerem, utratę danych, utratę zysków, utratę okazji handlowych, przerwę w działalności lub za pośrednie, specjalne, przypadkowe, karne, przykładowe lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, które wynikają z korzystania przez użytkownika z informacji zawartych na naszej witrynie, korzystania przez użytkownika z jakichkolwiek informacji uzyskanych z witryn powiązanych z naszą witryną lub niemożności korzystania z naszej witryny lub innych witryn powiązanych z naszą witryną.  Należy pamiętać, że informacje na naszej witrynie internetowej mogą być zmieniane lub usuwane bez wcześniejszego powiadomienia.
 
Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w zakresie (ale tylko w zakresie), w jakim nie jesteśmy w stanie wyłączyć i/lub ograniczyć naszej odpowiedzialności, jeśli byłoby to niezgodne z prawem.

Łącza do innych witryn internetowych

Jeśli nasza witryna internetowa zawiera łącza do innych witryn internetowych i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, łącza te są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Obecność takich łączy nie jest równoznaczna z zatwierdzeniem przez nas danych witryn internetowych lub informacji, które można na nich znaleźć.  Nie mamy kontroli nad treścią tych zasobów ani witryn internetowych.
 
Użytkownik nie ma prawa do udostępniania łącza do naszej witryny internetowej w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej bez uzyskania od nas wcześniejszej pisemnej zgody.

Korzystanie z plików cookie

Nasza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Nasza polityka dotycząca plików cookie (https://www.oki.com/pl/printing/cookie-policy/index.html) zawiera informacje na temat plików cookie na naszej witrynie internetowej. Użytkownik nie musi akceptować tych plików cookie. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje naszych plików cookie, nasza witryna internetowa może nie działać prawidłowo.

Wypowiadalność

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych części lub postanowień i pozostaną one w pełnej mocy.

Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki użytkowania i wszelkie sprawy wynikające z lub w związku z tymi warunkami podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem angielskim. Sądy angielskie mają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub spraw wynikających z niniejszych warunków użytkowania lub z nimi związanych.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin youtube twitter facebook instagram