Regulamin umowy


OKI EUROPE LIMITED sp.z o.o.
Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska 
Tel:   +48 22 448 6500
nr KRS: 02203086
NIP: PL1080021914
 
OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na terytorium Anglii i Walii za numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Wielka Brytania. OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek Oki Electric.
 
Niniejsza witryna (cała witryna, łącznie z domeną www.okicom/printing, zwana odtąd „niniejszą witryną”) jest otwarta i obsługiwana przez Oki Electric Industry Co., Ltd. (zwaną dalej „OKI”) lub jej spółki zależne/firmy powiązane.
 
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami i korzystanie z niniejszej witryny tylko wtedy, gdy akceptujecie Państwo poniższe warunki. Warunki te mogą ulec zmianie, a użytkownik zobowiązany jest do zapoznawania się z ich najnowszą wersją.
 
Należy zauważyć, że niniejsza witryna jest połączona z witryną otwartą lub obsługiwaną przez nasze poszczególne firmy lub nasze firmy zależne lub powiązane. Korzystanie z tych witryn może wiązać się z koniecznością zaakceptowania warunków użytkowania tych stron.

Zakres witryny

Witryna ta ma na celu służyć naszym obecnym oraz potencjalnym klientom i dostawcom, a także użytkownikom naszych produktów i usług w regionie EMEA.  
 
Korzystanie z tej witryny podlega polityce prywatności OKI obowiązującej w Państwa kraju; proszę to zweryfikować na witrynie swojej miejscowej spółki operacyjnej OKI za pomocą opcji wyboru kraju. Jeżeli nie są Państwo zlokalizowani w Europie, proszę zapoznać się z łączami dostępnymi za pośrednictwem witryny naszej globalnej centrali pod adresem.

Szczegółowe informacje na temat konta

Jeżeli wybiorą Państwo albo otrzymają od nas kod identyfikacyjny i hasło albo inne informacje związane z naszymi procedurami bezpieczeństwa, informacje te należy traktować jako poufne. Jeżeli uznają Państwo, że informacje te zostały ujawnione, prosimy o wysłanie nam niezwłocznie wiadomości e-mail na adres: DataPrivacyOfficer@OKIEurope.com

Status informacji i wyłączenie odpowiedzialności

Staramy się, aby informacje na tej witrynie były aktualne, ale mimo to mogą nie zawsze być w pełni dokładne albo aktualne. Dotyczy to w szczególności tego, że niektóre produkty albo usługi mogą nie być dostępne w Państwa kraju. Aby zweryfikować status jakiejkolwiek informacji, należy skontaktować się ze swoim miejscowym oddziałem.
 
Wszystkie znajdujące się tutaj informacje na temat produktów należy traktować wyłącznie jako tymczasowe i podlegające zmianom w dowolnym momencie. Należy je zawsze zweryfikować przed złożeniem zamówienia. Żadnej informacji na tej witrynie nie należy traktować jako oferty, oświadczenia, gwarancji ani części jakiejkolwiek umowy.
 
OKI nie gwarantuje, że funkcje zawarte w materiałach na tej witrynie będą działały w sposób niezakłócony i bezbłędny, że wady zostaną naprawione, ani że ta witryna albo serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów albo błędów.
 
OKI nie będzie ponosić odpowiedzialności za wszelkie szkody, w tym w szczególności szkody pośrednie albo następcze, utratę zysków oraz wszelkie szkody wynikające oraz związane z korzystaniem albo utratą możliwości korzystania z tej witryny, z wyjątkiem wszelkiej odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona albo ograniczona na mocy przepisów prawa.

Korzystanie z plików cookie

Informacje na temat naszych ustawień plików cookie, w jaki sposób korzystamy z plików cookie i jak mogą Państwo zmienić swoje ustawienia plików cookie znajdują się w polityce plików cookie

Pobieranie oprogramowania

OKI albo jej licencjodawcy są właścicielami praw autorskich do wszelkiego oprogramowania dostępnego do pobrania z tej witryny. Nie mogą Państwo korzystać z oprogramowania jeżeli nie zaakceptują Państwo warunków dotyczącej go umowy licencyjnej, która zostanie wyświetlona w trakcie procedury instalacji. Oprogramowanie może zostać uszkodzone w trakcie pobierania; korzystają Państwo z niego na własne ryzyko.

Prawa autorskie do tekstu i obrazów

Prawa autorskie do całości tekstu i wszystkich obrazów na tej witrynie należą do OKI albo jej licencjodawców. Mogą je Państwo wyświetlać, pobierać albo wydrukować na potrzeby własnej dokumentacji i rozpowszechniania wyłącznie wewnątrz własnej organizacji, ale nie mogą ich Państwo modyfikować ani wykorzystywać do innych celów, udostępniać ich kopii innym osobom ani wykorzystywać do jakichkolwiek celów handlowych bez wyraźnej pisemnej zgody OKI.

Znaki towarowe i produkty o nazwach związanych z produktami podmiotów zewnętrznych

„OKI”, logo OKI, OKIPAGE, OKIFAX, OKIOFFICE i MICROLINE są zarejestrowanymi znakami towarowymi OKI Electric Company Limited i są używane w ramach licencji przez OKI oraz jej jednostki zależne i stowarzyszone.
 
Poniżej wymieniono znaki towarowe albo zarejestrowane znaki towarowe należące do podmiotów zewnętrznych:
„Microsoft” i „Windows” (oraz wydania i wersje Windows, takie jak Windows 95, 98, 2000, NT, XP itp.: Microsoft Corporation). iPad, iPhone, iPod oraz iPod touch to znaki towarowe Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AirPrint oraz logo AirPrint to znaki towarowe Apple Inc. Google Cloud Print oraz logo Google Cloud Print to znaki towarowe Google LLC.
 
Te oraz wszelkie inne znaki towarowe podmiotów zewnętrznych są używane na tej witrynie jedynie po to, aby odnieść się do właściciela znaku towarowego albo jego produktów. Ich użycie nie ma na celu sugerowania jakiegokolwiek powiązania między OKI albo jej produktami a właścicielem znaku towarowego albo jego produktami ani jakiejkolwiek rekomendacji produktów OKI przez właściciela znaku towarowego.
 
Jeżeli produkt OKI jest opisany na tej witrynie jako przeznaczony do użytku albo kompatybilny z jakimkolwiek produktem podmiotu zewnętrznego, opis ten nie ma na celu sugerować, że dany produkt OKI jest w jakikolwiek sposób rekomendowany albo został zatwierdzony przez ten podmiot zewnętrzny.

Łącza

Mogą Państwo zamieścić łącze do tej witryny wyłącznie pod warunkiem, że Państwa łącze otwiera dozwoloną stronę na witrynie OKI w nowym i niezależnym oknie, bez ramki, paska bocznego, okna swobodnego albo innego tekstu czy obrazu nieutworzonego przez OKI, widocznego w tym samym czasie co nasza strona. Wszelkie łącza naruszające ten warunek stanowią naruszenie naszych praw autorskich do tej witryny.
 
Niektóre łącza udostępnione Państwu na tej witrynie przekierują Państwa na witryny prowadzone przez podmioty zewnętrzne, nad którymi OKI nie ma kontroli. OKI nie będzie ponosić odpowiedzialności za to, co Państwo tam znajdą ani za to, co się tam wydarzy. Aby móc korzystać w witryn podmiotów zewnętrznych, konieczne może być zaakceptowanie przez Państwa regulaminu operatora witryny, który może, ale nie musi być dostępny z miejsca uzyskania przez Państwa dostępu. Mimo to korzystanie przez Państwa z tego rodzaju witryny wymaga zaakceptowania przez Państwa ewentualnego regulaminu narzuconego przez operatora.

Przepisy obowiązującego prawa

Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa angielskiego, zaś sądy Anglii i Walii będą wyłącznymi sądami właściwymi do rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z interpretacji jego postanowień albo korzystania przez Państwa z tej witryny.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram