Regulamin umowy


OKI EUROPE LIMITED sp.z o.o.
Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska 
Tel:   +48 22 448 6500
nr KRS: 02203086
NIP: PL1080021914
 
OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na terytorium Anglii i Walii za numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Wielka Brytania. OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek Oki Electric.
 
Niniejsza witryna (cała witryna, łącznie z domeną www.okicom/printing, zwana odtąd „niniejszą witryną”) jest otwarta i obsługiwana przez OKI Data Corporation. (zwaną dalej „OKI Data”) lub jej spółki zależne/firmy powiązane.
 
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami i korzystanie z niniejszej witryny tylko wtedy, gdy akceptujecie Państwo poniższe warunki. Warunki te mogą ulec zmianie, a użytkownik zobowiązany jest do zapoznawania się z ich najnowszą wersją.
 
Należy zauważyć, że niniejsza witryna jest połączona z witryną otwartą lub obsługiwaną przez nasze poszczególne firmy lub nasze firmy zależne lub powiązane. Korzystanie z tych witryn może wiązać się z koniecznością zaakceptowania warunków użytkowania tych stron.

PRAWA AUTORSKIE

Posiadanie praw autorskich

O ile nie określono tego w inny sposób, zawartość niniejszej witryny (dokumentacja, materiały, dokumenty, oprogramowanie, obrazy i dźwięki) stanowi własność firmy OKI Data, jej firm zależnych lub powiązanych.

Ograniczone uprawnienia do kopiowania

Treści na tej stronie można kopiować wyłącznie do celów niekomercyjnych. Jednakże, jeśli na zawartościach kopiowanych znajduje się osobne oświadczenie dotyczące praw autorskich firmy OKI Data lub jej firm zależnych lub powiązanych, takie oświadczenie powinno znaleźć się na kopiowanych materiałach.

Ograniczenia dotyczące użytkowania

Korzystanie z materiałów objętych prawem autorskim na niniejszej witrynie, w całości lub w części, w celach innych niż wymienione powyżej jest niedozwolone do celów komercyjnych, łącznie z kopiowaniem, konwersją lub przesyłaniem. Nadrzędnymi są warunki użytkowania indywidualnych materiałów (o ile takie zostały określone).
 
Jeśli nie określono inaczej w warunkach użytkowania, niniejsza witryna nie przekazuje żadnych praw autorskich, praw patentowych, praw do znaków towarowych i innych praw w oparciu o własność intelektualną firmy OKI Data, jej firm zależnych lub powiązanych ani też innych firm.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokładność lub możliwość wykorzystania zawartości w niniejszej witrynie, a także innych danych i informacji znajdujących się w niniejszej witrynie nie jest gwarantowana przez firmę OKI, jej firmy zależne lub powiązane. OKI Data i jej firmy zależne lub powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za nieścisłości treści, danych lub informacji znajdujących się w niniejszej witrynie. Należy również pamiętać, że zawartość, dane i informacje w niniejszej witrynie mogą ulec zmianie lub zostać wycofane bez powiadomienia.

Prawo dotyczące znaków towarowych

Prawa do nazw handlowych, znaków towarowych, logotypów i innych oznaczeń używanych w niniejszej witrynie są własnością OKI Electric Industry Co., Ltd. i jej firm zależnych, powiązanych lub innych firm i są chronione prawem handlowym, prawem spółek handlowych, przepisami o znakach towarowych, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania nielegalnej konkurencji i innymi prawami powiązanymi z własnością intelektualną. Autoryzowane użycie poniższych praw bez wcześniejszej zgody właściciela jest zabronione.

Łącza

Przed zamieszczaniem łącza do niniejszej witryny przeczytaj poniższe ostrzeżenia i zaakceptuj warunki użytkowania.

Ostrzeżenia
 
1. Określ adres URL strony głównej (http://www.oki.com/printing) jako miejsce docelowe łączenia. 
    Skontaktuj się z nami za pośrednictwem zapytania o łączenie jeśli chcesz podawać łącza do innych stron.
2. Firma OKI Data nie będzie odpowiedzialna za uszkodzenia i nie będzie zobowiązana do spełniania roszczeń dotyczących zadośćuczynienia innym firmom
    w odniesieniu do łączenia niniejszej witryny we własnej witrynie.
3. Podawanie łączy do poniższych witryn jest zabronione.
     Witryna z (możliwymi) zniesławieniami firmy OKI Data, jej firm zależnych/firm powiązanych lub informacjami, które mogą (potencjalnie) zagrozić ich reputacji. 
      Witryny innych firm, które zawierają produkty lub usługi oferowane przez te firmy.
     Witryny zawierające (potencjalnie) nielegalne działania lub informacje na temat (potencjalnie) nielegalnych działań.
     Witryny, które zawierają (potencjalnie) materiały pornograficzne lub społecznie nieetyczne.
4. „Kadrowanie” niniejszej witryny jest niedozwolone; witryna powinna otwierać się w osobnym oknie, a zawartość można było 
      łatwo zidentyfikować jako naszą.

Łączenie poprzez nazwę firmy

Należy jasno wskazać, że łącze prowadzi do niniejszej witryny za pomocą następujących tekstów: OKI, OKI Data Corporation lub Oki Electric Industry (OKI lub litery chińskiego uproszczonego 沖電気 沖データ lub 沖電気工業株式会社 w wersji chińskiej).

Łączenie poprzez obraz

Jeśli nie określono inaczej, do tworzenia łączy nie można wykorzystać naszego logo, znaku OKI lub innych projektów będących własnością firmy OKI.

Inne ostrzeżenia

Należy pamiętać, że zawartość i adres w niniejszej witrynie mogą ulec zmianie lub zostać usunięte bez powiadomienia.
Należy także pamiętać, że podane tutaj warunki mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą zostać zastąpione nowymi, które będą obowiązywały w dniu ogłoszenia.
Zapytanie dotyczące łączenia
 
Aby zapytać nas o możliwość łączenia, prosimy o wypełnienie Zapytania dotyczącego łączenia. Dalsze szczegóły otrzymacie Państwo w wiadomości zwrotnej.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o niniejszej witrynie za pomocą formularza Zapytanie dotyczące łączenia.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube