Rozwiązania branżowe

Rozwiązania firmy OKI dla przemysłu chemicznego


Chemical-Top-Banner

Od wielu lat do identyfikowania szkodliwych właściwości chemikaliów używano lokalnych i regionalnych standardów zwanych klasyfikacjami. Warianty identyfikowania właściwości chemikaliów i związanych z tym zagrożeń były przekazywane użytkownikom na etykietach i Kartach charakterystyki materiałów niebezpiecznych (Material Safety Data Sheets – MSDS) i często były niezrozumiałe. 


Te nieprawidłowości skończyły się w 2008 r. w przypadku substancji czystych, a w 2015 r. w przypadku mieszanin i związków. Narodowi prawodawcy wprowadzili nowe dyrektywy ONZ dotyczące wprowadzenia Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). 


Aby sprostać tym wymogom, firmy i organizacje musiały zmienić procesy etykietowania, ponieważ nowy system GHS wymagał symboli ostrzegawczych zwanych piktogramami umieszczonych w czerwonym rombie. Po raz pierwszy umożliwiono drukowanie etykiet w dwóch kolorach. Wcześniej drukowano czarno-białe etykiety. System GHS kontroluje też rozmiar etykiety w zależności od objętości pojemnika, a także informacje, jakie mogą się znaleźć na etykiecie.  


W świetle tych przepisów, firmy musiałyby mieć wiele wstępnie wydrukowanych czerwonych rombów w różnych rozmiarach, co jest wielce niepraktyczne. Dodatkowo, częste i nieprzemyślane drukowanie małej liczby etykiet może nieść za sobą duże koszty. 

 

Kluczowe wyzwania

  • Etykiety zgodne z systemem GHS muszą być drukowane w dwóch lub więcej kolorach, w rozmiarach od A8 do A5, i zawierać od jednego do ośmiu piktogramów, a także informacje o zagrożeniach w wielu językach, w zależności od rejonu docelowego
  • Etykiety dla substancji szkodliwych transportowanych na statkach czy w samolotach muszą spełniać wymogi instytucji, takich jak IATA oraz IMO. Przepisy BS5609 zapewniają zgodność z regulacjami IATA i IMO DG, co oznacza, że muszą być na tyle wytrzymałe, aby przetrwać 3 miesiące zanurzenia w morskiej wodzie i być odporne na ścieranie, działanie promieni słonecznych, zanieczyszczenia, wysoce niesprzyjające warunki pogodowe i inne warunki środowiskowe. Potrzebne jest niedrogie rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie inwentarzem za pomocą pojedynczych, czystych materiałów na etykiety, który spełnia wszystkie wymagania i nie wymaga inwestowania w drogie, specjalistyczne, termiczne drukarki do etykiet
  • Należy rozważyć nie tylko system drukowania, ale także nośniki, które umożliwią wydrukowanie etykiet chemicznych, spełniających wszystkie wymagania przepisów

W jaki sposób firma OKI może pomóc w rozwoju biznesu?

Pełna zgodność z przepisami

Zgodność z systemem GHS

Etykiety zgodne z GHS mogą być drukowane z użyciem drukarek OKI zatwierdzonych przepisami BS5609, które zapewniają sprawność w najtrudniejszych warunkach, w tym po długotrwałym zanurzeniu (przez przynajmniej trzy miesiące) w morzu lub po przyspieszonym starzeniu na skutek działania piasku.


Firma OKI oferuje gamę bardzo wydajnych kolorowych drukarek, które mogą obsłużyć drukowanie etykiet na chemikalia, bez konieczności zakupu drogich, specjalistycznych, termicznych drukarek do etykiet. Wszystkie drukarki OKI zgodne z przepisami BS5609 zostały niezależnie przetestowane przez stowarzyszenie Print Industry Research Association (PIRA) pod względem zgodności z BS5609 Część 3 na nośnikach zaaprobowanych przez firmę Avery.


Aby zapewnić przedsiębiorstwom możliwie najlepsze warunki, firma OKI oferuje przedłużoną, 3-letnią gwarancję bez dodatkowych opłat, wystarczy zarejestrować produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu. 

Drukowanie na miejscu

Drukowanie na miejscu

Firmy i organizacje wdrażające system GHS muszą mieć możliwość drukowania krótkich serii zgodnych etykiet we własnym zakresie, co zmniejsza koszty i ułatwia zarządzanie inwentarzem.

   

Gama drukarek firmy OKI zgodnych z przepisami BS5609 (Część 3) to urządzenia, które mogą elastycznie drukować w formatach od A7 do SRA3 i w pełnym kolorze, umożliwiając dodatkowe możliwości oznaczania. W ten sposób przedsiębiorstwa mają pewność, że wydruki spełniają wymogi systemu GHS. 

Całościowe rozwiązanie

Całościowe rozwiązanie

Mimo tego, że firmy muszą kontrolować procesy drukowania i zapewniać odpowiednie narzędzia, drukowanie etykiet związanych z zagrożeniami chemicznymi nie musi oznaczać konieczności zakupu osobnej, dedykowanej do tego celu drukarki.  


Kolorowe drukarki firmy OKI do drukowania etykiet, spełniające wymagania przepisów BS5609, są także w stanie obsłużyć codzienne drukowanie w biurze, łącznie z kartami charakterystyki materiałów niebezpiecznych. Firmy nie potrzebują już wielu urządzeń, żeby spełniać wymagania wszystkich działów. Drukarki firmy OKI to niedrogie całościowe rozwiązanie do drukowania etykiet.

Zgodność i nieprzerwana praca

Zgodność i nieprzerwana praca

Wybrane kolorowe urządzenia OKI serii C6/C7 w połączeniu z zatwierdzonymi prze firmę OKI nośnikami do etykiet zapewniają niezawodne rozwiązanie do drukowania etykiet na chemikalia, które spełniają wszystkie wymogi. Oprócz niezawodnego działania, użycie etykiet zaaprobowanych przez firmę OKI zapewnia zgodność z przepisami i nieprzerwaną pracę dla wszystkich użytkowników.

Zestawienie korzyści

  • Kontrola inwentarza poprzez niedrogie, pojedyncze rozwiązanie zapewniające elastyczność codziennych wydruków, bez konieczności zakupu dedykowanych i drogich termicznych drukarek do etykiet
  • Całkowita zgodność z wymogami systemu GHS oraz wymogami IATA i IMO dotyczącymi etykietowania i transportowania szkodliwych chemikaliów
  • Etykiety, które spełniają wymogi przepisów BS5609 (Część 3) i innych przepisów związanych z materiałami niebezpiecznymi
  • Niezawodne rozwiązanie z pełną gwarancją

Poproś o rozmowę

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub chcesz spotkać się z jednym z naszych ekspertów, skontaktuj się z nami.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin youtube twitter facebook instagram