เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นไปตามมาตราฐานข้อกำหนดของบริษัท หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการหรือตัวแทนจำหน่าย OKI

OKI Systems (Thailand) Ltd.