เครื่องพิมพ์ OKI ผลิตขึ้นภายใต้เทคโนโลยีที่มีมาตราฐานด้านคุณภาพสูงสุด จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการรับประกันสินค้ายาวนานขึ้น โดยเครื่องพิมพ์แบบดอทแมทริกซ์ (SIDM Printer) และเครื่องพิมพ์ฉลาก (Label Printer) จะให้การรับประกัน 1 ปีแต่ในส่วนของเครื่องพิมพ์แบบ LED จะให้การรับประกัน 3 ปี โดยเบื้องต้นท่านจะต้องทำลงทะเบียนการรับประกันภายใน 30 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ

ไปที่หน้าการลงทะเบียนการรับประกันสินค้า OKI >

OKI Systems (Thailand) Ltd.