กรุณาเลือกภาษา

สำหรับคู่มือการใช้งาน (PDF) :
ท่านจะต้องติดตั้ง Adobe Reader บนเครื่องคอมพิวเตอร์
การติดตั้ง Adobe Reader, กรุณาอ่านหัวข้อดาวน์โหลดที่หน้าข้อกำหนดการใช้งาน

สำหรับคู่มือการใช้งานแบบ HTML:
1. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน โดยยังไม่ต้องทำการแตกไฟล์ (unzip)

2. คลิกขวาที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วเลือก "Properties" ในแถบ "general" tab, ถ้ามีปุ่ม "Unblock" ปรากฏ, ให้คลิกที่ปุ่มและเลือก "OK".

3. แตกไฟล์ (Unzip)  

4. ในโฟลเดอร์ที่ได้แตกไฟล์ไว้, เปิดไฟล์ index.html ที่อยู่ในโฟลเดอร์ภาษาที่ต้องการ โดยคู่มือการใช้งานจะถูกเปิดโดย เวปเบาว์เซอร์ (web browser)

5. ถ้าข้อจำกัด Active-X ปรากฏขึ้นให้คลิก "Allow"

OKI Systems (Thailand) Ltd.