เฟิร์มแวร์เวอร์ชันปัจจุบัน:  A01.61_0_4(ปล่อยให้อัปเดตเมื่อ:19/04/2024)


ก่อนอัปเดต

・ ต้องมีเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์จึงจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
・ ดาวน์โหลดเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ที่รองรับระบบปฏิบัติการของคุณ
・ คุณอาจจะต้องอัปเดตเครื่องมือนี้ โปรดตรวจสอบว่าเครื่องมือที่ใช้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

คำเตือน:
・ เฟิร์มแวร์ตัวอัปเดตจะแตกต่างกันไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์
・ ต้องมีรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของผลิตภัณฑ์ จึงจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
・ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

การดาวน์โหลดเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์

หลังจากดาวน์โหลดเครื่องมือนี้แล้ว ให้เปิดใช้งานแล้วทำตามขั้นตอนในการอัปเดตเฟิร์มแวร์

Firmware update tool for Windows

เวอร์ชั่น: 1.7.0

ขนาด: 2.0 MB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 11; Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Firmware update tool for macOS

เวอร์ชั่น: 2.3.0

ขนาด: 997.5 KB

ระบบปฏิบัติการ (OS): macOS 14; macOS 13; macOS 12; macOS 11; macOS 10.15; macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Firmware update tool for iOS

เวอร์ชั่น: 1.7.0

ระบบปฏิบัติการ (OS): iOS

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

OKI Systems (Thailand) Ltd.