เลือกระบบปฏิบัติการ (OS)

เลือกทุกภาษา

นับตั้งแต่ Microsoft ยุติการพัฒนาและสนับสนุน Windows XP, OKI จึงไม่สามารถรับประกันการใช้งานเครื่องพิมพ์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ (OS) ที่มีการยุติการสนับสนุนไปแล้ว

โปรดดูที่หน้าเพจการรองรับระบบปฏิบัติการ (OS) ถ้าท่านไม่สามารถหาไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์ได้

หน้าเพจการรองรับระบบปฏิบัติการ (OS) >

ไดร์เวอร์ (Driver)

ESC/P Printer Driver (ANSI)

เวอร์ชั่น: 1.1

ขนาด: 1.4 MB

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์แบบ ESC/P อนุญาติให้โปรแกรมที่ท่านใช้งานอยู่ สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

ESC/P Printer Driver (CEE)

เวอร์ชั่น: 1.1

ขนาด: 1.4 MB

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์แบบ ESC/P อนุญาติให้โปรแกรมที่ท่านใช้งานอยู่ สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

ESC/P Printer Driver (Cyrillic)

เวอร์ชั่น: 1.1

ขนาด: 1.4 MB

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์แบบ ESC/P อนุญาติให้โปรแกรมที่ท่านใช้งานอยู่ สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

ESC/P Printer Driver (Greek)

เวอร์ชั่น: 1.1

ขนาด: 1.4 MB

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์แบบ ESC/P อนุญาติให้โปรแกรมที่ท่านใช้งานอยู่ สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

ESC/P Printer Driver (Turkish)

ขนาด: 1.4 MB

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์แบบ ESC/P อนุญาติให้โปรแกรมที่ท่านใช้งานอยู่ สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

โปรแกรมเสริม (Utility)

LPR Utility

เวอร์ชั่น: 5.1.20

ขนาด: 6.4 MB

โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ให้กับเครื่องพิมพ์เครือข่าย TCP / IP ซึ่งมีข้อดีหลายในการใช้งานบนพอร์ตการพิมพ์มาตรฐาน TCP / IP เช่นการค้นหาเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย, ตรวจสอบงานพิมพ์จากระยะไกลและการตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

OKI DIPUS Utility

เวอร์ชั่น: 1.49

ขนาด: 18.9 MB

โปรแกรม OKI DIPUS คือชุดโปรแกรมเสริมที่อนุญาติให้ผู้ใช้สามารถควบตุมเครื่องพิมพ์ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

OKI DIPUS Utility

There is no support plan

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

OKI Systems (Thailand) Ltd.