เครื่องพิมพ์ขาวดำ

B512dn


  • B512dn_hero_left
  • B512dn_2nd_tray
  • B512dn_front

เครื่องพิมพ์ขาวดำได้รับการออกแบบมาสำหรับมีความเร็วในการพิมพ์สูง เครื่องพิมพ์ขาวดำเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานที่มีงานพิมพ์จำนวนมาก, ถาดป้อนกระดาษมีความจุกระดาษมาก, ความละเอียดงานพิมพ์ที่ 1200 x 1200 dpi และ การเขื่อมต่อเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet

ประสิทธิภาพที่รวดเร็ว

พิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว รองรับงานพิมพ์ปริมาณมาก

รองรับสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างหลากหลาย

มีการจัดการกระดาษแบบยืดหยุ่นรวมกับการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง  

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ประหยัดกระดาษและพลังงาน ในขณะที่ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพิมพ์

ง่ายต่อการใช้

ดีไซน์กะทัดรัด รองรับงานพิมพ์จากอุปกรณ์เครื่องที่

รุ่น รหัสการสั่งซื้อ ราคาแนะนำขายปลีก (฿) คุณสมบัติ
B512dn 45762026 พิมพ์สองหน้า, เชื่อมต่อเครือข่าย

OKI Systems (Thailand) Ltd.