เครื่องพิมพ์ที่สิ้นสุดการผลิตไปแล้ว


หน้านี้แสดงรายการเครื่องพิมพ์ OKI ประเภทเครื่องพิมพ์แบบสี, เครื่องพิมพ์แบบขาวดำ, เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น และเครื่องพิมพ์แบบดอทแมทริกซ์ที่ได้ตกรุ่นไปแล้ว บางรายการมีเครื่องรุ่นใหม่ออกมาทดแทน กรุณาตรวจสอบข้อมูลของเครื่องพิมพ์ทั้งหมด ทั้งที่เป็นเครื่องพิมพ์รุ่นปัจจุบันและที่ตกรุ่นไปแล้วได้ที่หน้าส่วนงานบริการลูกค้า (Support)

เครื่องพิมพ์ทั้งหมด >

เครื่องพิมพ์สี

C110
C130n
C301dn มิ.ย. 2017
C310dn
C321dn มิ.ย. 2017
C3300n
C330dn
C331dn มิ.ย. 2017
C332dn มี.ค. 2021
C3400n
C3450n
C3600n
C510dn
C511dn มิ.ย. 2017
C530dn
C532dn มี.ค. 2021
C5600n
C5650n
C5700n
C5750n
C5800n
C5850n
C5900n
C5950n
C610n มิ.ย. 2017
C612n มี.ค. 2018
C710n
C711WT
C712n มี.ค. 2021
C810n มิ.ย. 2017
C830n
C831n มิ.ย. 2017
C833n ก.ค. 2021
C920WT
C9600n
C9650n
C9655dn
C9800 GA
C9850n
ES6410dn
ES7411DM
ES7411dn

เครื่องพิมพ์ขาวดำ

B430d
B431dn
B4400
B721dn มี.ค. 2020
B731dn มี.ค. 2018
B820n มี.ค. 2018
B840dn ธ.ค. 2021

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสี

C3530 MFP
C5550 MFP
C9800GA MFP
MC332
MC342w
MC352dn
MC361dn
MC362dn มิ.ย. 2017
MC363dn มี.ค. 2021
MC560n
MC561dn
MC562dn มิ.ย. 2017
MC573dn มี.ค. 2021

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นขาวดำ

MB470
MB471dn
MB472dnw มี.ค. 2021
MB491
MB492dn มี.ค. 2021
MB562dnw มี.ค. 2022

เครื่องพิมพ์ด้านออกแบบสิ่งพิมพ์

Pro6410 NeonColor มี.ค. 2019
Pro7411WT มี.ค. 2021
Pro9420WT ก.ค. 2018

เครื่องพิมพ์ด้านการแพทย์ (DICOM)

C610DM
C711DM มี.ค. 2018
C831DM มี.ค. 2022

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์

MICROLINE 1190
MICROLINE 1190 Plus มี.ค. 2021
MICROLINE 184 TURBO PLUS ก.ย. 2017
MICROLINE 280eco - Parallel มี.ค. 2022
MICROLINE 320 TURBO Plus มี.ค. 2022
MICROLINE 321 TURBO Plus มี.ค. 2022
MICROLINE 390 TURBO Plus มี.ค. 2022
MICROLINE 391 TURBO Plus มี.ค. 2022
MICROLINE 395B มี.ค. 2021
MICROLINE 5790 มี.ค. 2022
MICROLINE 5791 มี.ค. 2022
MICROLINE 790 Plus มี.ค. 2022
MICROLINE 791 Plus มี.ค. 2022

OKI Systems (Thailand) Ltd.