เครื่องพิมพ์ที่สิ้นสุดการผลิตไปแล้ว


หน้านี้แสดงรายการเครื่องพิมพ์ OKI ประเภทเครื่องพิมพ์แบบสี, เครื่องพิมพ์แบบขาวดำ, เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น และเครื่องพิมพ์แบบดอทแมทริกซ์ที่ได้ตกรุ่นไปแล้ว บางรายการมีเครื่องรุ่นใหม่ออกมาทดแทน กรุณาตรวจสอบข้อมูลของเครื่องพิมพ์ทั้งหมด ทั้งที่เป็นเครื่องพิมพ์รุ่นปัจจุบันและที่ตกรุ่นไปแล้วได้ที่หน้าส่วนงานบริการลูกค้า (Support)

เครื่องพิมพ์ทั้งหมด >

เครื่องพิมพ์ขาวดำ

B430d
B431dn
B4400
B721dn
B731dn
B820n มี.ค. 2018
B840dn

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสี

C3530 MFP
C5550 MFP
C9800GA MFP
MC332
MC342w
MC352dn
MC361dn
MC362dn
MC363dn
MC560n
MC561dn
MC573dn

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นขาวดำ

MB470
MB471dn
MB472dnw
MB491
MB492dn
MB562dnw

OKI Systems (Thailand) Ltd.