เครื่องพิมพ์ที่ตกรุ่นไปแล้ว


หน้านี้แสดงรายการเครื่องพิมพ์ OKI ประเภทเครื่องพิมพ์แบบสี, เครื่องพิมพ์แบบขาวดำ, เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น และเครื่องพิมพ์แบบดอทแมทริกซ์ที่ได้ตกรุ่นไปแล้ว บางรายการมีเครื่องรุ่นใหม่ออกมาทดแทน กรุณาตรวจสอบข้อมูลของเครื่องพิมพ์ทั้งหมด ทั้งที่เป็นเครื่องพิมพ์รุ่นปัจจุบันและที่ตกรุ่นไปแล้วได้ที่หน้าส่วนงานบริการลูกค้า (Support)

เครื่องพิมพ์ทั้งหมด >

เครื่องพิมพ์สี

C110
C130n
C301dn มิ.ย. 2017
C310dn
C321dn มิ.ย. 2017
C3300n
C330dn
C331dn มิ.ย. 2017
C3400n
C3450n
C3600n
C510dn
C511dn มิ.ย. 2017
C530dn
C5600n
C5650n
C5700n
C5750n
C5800n
C5850n
C5900n
C5950n
C610n มิ.ย. 2017
C710n
C711WT
C711n มิ.ย. 2017
C810n มิ.ย. 2017
C830n
C831n มิ.ย. 2017
C833n ก.ค. 2021
C911dn เม.ย. 2020
C920WT
C9600n
C9650n
C9655dn
C9800 GA
C9850n

เครื่องพิมพ์ขาวดำ

B410d
B411d
B430d
B431dn
B4400

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสี

C3530 MFP
C5550 MFP
C9800GA MFP
MC332
MC342w
MC352dn
MC361dn
MC362dn มิ.ย. 2017
MC560n
MC561dn
MC562dn มิ.ย. 2017

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นขาวดำ

MB470
MB471dn
MB491

เครื่องพิมพ์ด้านออกแบบสิ่งพิมพ์

Pro9420WT ก.ค. 2018

เครื่องพิมพ์ด้านการแพทย์ (DICOM)

C610DM

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์

MICROLINE 1190
MICROLINE 184 TURBO PLUS ก.ย. 2017

OKI Systems (Thailand) Ltd.