ข่าวสารบริษัท

แก้ไขข้อผิดพลาดด้าน specification ของเครื่องพิมพ์รุ่น - B400/ 500 Series

04/11/2019


ประกาศสำคัญ : เรียนชี้แจงลูกค้า OKI ทุกท่าน

บริษัทฯใคร่ขอขอบคุณท่าน ที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของOKI

จากกรณีที่มีข้อผิดพลาดของSpecification ที่ระบุในแคตตาล็อก, โบรชัวร์, เว็บไซต์และเอกสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯได้ทำการแก้ไข และ/หรือกำลังดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดนี้ในสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

รายละเอียดข้อมูลที่ผิดพลาดมีดังนี้

ผลิตภัณฑ์(Products):

เครื่องพิมพ์LED แบบขาวดำขนาด A4 รุ่น B412dn / B432dn / B512dn

สื่อสิ่งพิมพ์ที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง:

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์, แผ่นพับ, แผ่นข้อมูลด้าน Specification, เว็บไซต์ ฯลฯ

รายละเอียดของการแก้ไข

"เวลาอุ่นเครื่อง (Warm-up time)"

(ข้อมูลไม่ถูกต้อง)

► 5 วินาทีจากโหมดประหยัดพลังงาน (Deep Sleep Mode), 17 วินาทีจากการเปิดเครื่อง

(ข้อมูลที่ถูกต้อง)

► 17 วินาทีจากการเปิดเครื่อง / จากโหมดการประหยัดพลังงาน

โปรดติดต่อบริษัท โอกิ หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม

 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 

 

*****************************************************************************

IMPORTANT CUSTOMER NOTICE

Thank you for choosing OKI products.

 

There is a specification error in our catalogs, brochures, website and other documents. 

 

We have either corrected or are in the process of correcting the information in all our communication materials. We apologies for any inconvenience caused.

 

Details are provided below.


Products:

 

A4 monochrome LED printers: B412dn / B432dn / B512dn

 

Affected materials:

 

Product catalogs, brochures, specification sheets, websites, etc.

 

Details of correction

 

"Warm-up time"

 

► Incorrect info:  5 seconds from Deep Sleep, 17 seconds from power on

 

► Correct info:   17 seconds from power on/ power save

 

Please contact us if you have any further questions.

 

Thank you for your kind attention. 

 

OKI Systems (Thailand) Ltd.