เลือกระบบปฏิบัติการ (OS)

เลือกทุกภาษา

นับตั้งแต่ Microsoft ยุติการพัฒนาและสนับสนุน Windows XP, OKI จึงไม่สามารถรับประกันการใช้งานเครื่องพิมพ์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ (OS) ที่มีการยุติการสนับสนุนไปแล้ว

โปรดดูที่หน้าเพจการรองรับระบบปฏิบัติการ (OS) ถ้าท่านไม่สามารถหาไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์ได้

หน้าเพจการรองรับระบบปฏิบัติการ (OS) >

ไดร์เวอร์ (Driver)

PS Printer Driver

เวอร์ชั่น: 4.0.0

ขนาด: 31.3 MB

ระบบปฏิบัติการ (OS): OS X 10.8

ดาวน์โหลด

PS Printer Driver

เวอร์ชั่น: 4.0.1

ขนาด: 31.7 MB

ระบบปฏิบัติการ (OS): OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5

ดาวน์โหลด

PS Printer Driver

เวอร์ชั่น: 1.2.0

ขนาด: 13.6 MB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3; Mac OS X 10.2

ดาวน์โหลด

PPD File

เวอร์ชั่น: 1.0

ขนาด: 11.6 KB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Linux

ดาวน์โหลด

PS Printer Driver

เวอร์ชั่น: 1.4.0.0

ขนาด: 638.5 KB

ไดรเวอร์นี้จะช่วยให้โปรแกรมการใช้งานของท่าน สามารถควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่ได้

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 8.1; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows XP; Windows Server 2008; Windows Server 2003

ดาวน์โหลด

PS Printer Driver

เวอร์ชั่น: 1.4.0.0

ขนาด: 540.5 KB

ไดรเวอร์นี้จะช่วยให้โปรแกรมการใช้งานของท่าน สามารถควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่ได้

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 8.1 x64; Windows 8 x64; Windows 7 x64; Windows Vista x64; Windows XP x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 x64; Windows Server 2003 x64

ดาวน์โหลด

Printer Driver Updater (PS)

เวอร์ชั่น: 1.0.1

ขนาด: 1.9 MB

เครื่องมือนี้จะปรับปรุงไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์แบบ PS สำหรับ Mac OS X.8 ให้สามารทำงานบนเครื่องที่ใช้ Mac OS X.9 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่าได้, ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์แบบ Hiper-C สำหรับ Mac OS X.8 สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเวปไซด์ และไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ Mac OS X.8 จะต้องถูกติดตั้งก่อนที่จะใช้เครื่องมือนี้

ระบบปฏิบัติการ (OS): macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9

ดาวน์โหลด

Universal PCL5 Printer Driver

เวอร์ชั่น: 1.5.7

ขนาด: 9.6 MB

ไดร์เวอร์นี้ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ OKI ได้ทั้งเครื่องสีและเครื่องพิมพ์ขาวดำ/MFPs ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไดร์เวอร์ XPS เฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่น

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

XPS Printer Driver

เวอร์ชั่น: 1.0.0

ขนาด: 5.3 MB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows Vista

ดาวน์โหลด

XPS Printer Driver

เวอร์ชั่น: 1.0.0

ขนาด: 5.4 MB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows Vista x64; Windows XP x64

ดาวน์โหลด

โปรแกรมเสริม (Utility)

Color Correct Utility

เวอร์ชั่น: 2.24.0

ขนาด: 30.2 MB

โปรแกรมนี้มีสองฟังก์ชั่นแยกจากกัน เพื่อใช้ปรับสีสันในการพิมพ์:
- ปรับสีสันสำหรับงานในสำนักงาน : สำหรับการแก้ไขสีที่แสดงในโปรแกรมไมโครซอฟท์
- ปรับค่า Gamma, Hue & Saturation : สำหรับการเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของการพิมพ์ การตั้งค่าจะถูกบันทึกไว้ในไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์และจะเลือกเมื่อพิมพ์เอกสาร

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

Color Correct Utility

There is no support plan

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

Color Correct Utility

เวอร์ชั่น: 2.1.2

ขนาด: 71.6 MB

โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับสีการพิมพ์บนเครื่อง Macintosh®.

ระบบปฏิบัติการ (OS): macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3

ดาวน์โหลด

Color Swatch Utility

เวอร์ชั่น: 3.0.3

ขนาด: 4.7 MB

โปรแกรมนี้จะพิมพ์แผนภูมิกราฟสีตัวอย่างเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อช่วยให้การพิมพ์สีมีความถูกต้อง เมื่อเลือกสีที่ต้องการจากแผนภูมิกราฟสี ให้จดบันทึกค่า RGB แล้วนำไปใช้ในตัวเลือกสีของโปรแกรม จะช่วยให้การพิมพ์สีมีสีถูกต้องตามที่ต้องการ

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

Color Swatch Utility

There is no support plan

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

Colour Swatch Utility

เวอร์ชั่น: 1.4.4

ขนาด: 2.2 MB

ซอฟแวร์นี้จะพิมพ์แผนภูมิตัวอย่างสีที่จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง เพื่อช่วยให้ท่านสามารถพิมพ์สีได้ถูกต้องและตรงตามที่ต้องการ.
เมื่อท่านได้เลือกสีจากแผนภูมิตัวอย่างสี จะทราบค่า RGB (สีแดง, สีเขียว, สีฟ้า) จากนั้นจึงเลือกค่าเหล่านี้ในโปรแกรมประยุกต์ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถพิมพ์สีได้ตรงกับที่ท่านเห็นในแผนภูมิตัวอย่างสี

ระบบปฏิบัติการ (OS): Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3

ดาวน์โหลด

LPR Utility

เวอร์ชั่น: 5.1.20

ขนาด: 6.4 MB

โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ให้กับเครื่องพิมพ์เครือข่าย TCP / IP ซึ่งมีข้อดีหลายในการใช้งานบนพอร์ตการพิมพ์มาตรฐาน TCP / IP เช่นการค้นหาเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย, ตรวจสอบงานพิมพ์จากระยะไกลและการตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

LPR Utility

There is no support plan

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

Mobile Print

เวอร์ชั่น: 2.2.1

ขนาด: 6.3 MB

โปรแกรม Mobile Print จาก OKI สามารถสั่งพิมพ์ไฟล์ PDF (* 2), ภาพถ่ายและหน้าเว็บไซด์ได้โดยตรงจากแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของคุณไปยัง เครื่องพิมพ์และเครื่องมัลติฟังก์ชั่ LED ของ OKI ผ่านเครือข่าย LAN แบบไร้สาย หรือข้ามไปยังสภาพแวดล้อมเครือข่าย LAN ทั่วไป นอกจากนี้โปรแกรม Mobile Print จาก OKI ยังสามารถปรับภาพให้คมชัดสวยงามขึ้นสำหรับงานพิมพ์ภาพ

ระบบปฏิบัติการ (OS): Android

ดาวน์โหลด

Network Extension

เวอร์ชั่น: 1.4.0

ขนาด: 5.5 MB

ไดร์เวอร์นี้สามารถทำงานได้ทั้งเครื่องพิมพ์สีและขาวดำและแบบมัลติฟังก์ชั่นของ OKI โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดร์เวอร์แยกกันในแต่ละรุ่น

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

PDF Print Direct

เวอร์ชั่น: 4.4.1

ขนาด: 8.3 MB

โปรแกรมนี้จะช่วยให้สามารถพิมพ์ไฟล์ PDF ได้โดยตรง โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟล์นี้ในโปรแกรม Application ใดๆก่อน

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

PS Gamma Adjuster

เวอร์ชั่น: 1.2.8

ขนาด: 6.8 MB

โปรแกรมนี้ช่วยในการปรับแต่งสีหลักแต่ละสี (สีฟ้า, ม่วงแดง, เหลืองและสีดำ) สำหรับเครื่องพิมพ์ PostScript® การปรับ Gamma curve จะมีผลต่อความสว่าง, ความคมชัดและความสมดุลของสีและยังสามารถใช้เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงสีที่ปรากฏเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อม (แสง) และกระดาษขาว

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

PS Gamma Adjuster

เวอร์ชั่น: 2.2.0

ขนาด: 503.4 KB

โปรแกรมนี้ช่วยในการปรับแต่งสีหลักแต่ละสี (สีฟ้า, ม่วงแดง, เหลืองและสีดำ) สำหรับเครื่องพิมพ์ PostScript® การปรับ Gamma curve จะมีผลต่อความสว่าง, ความคมชัดและความสมดุลของสีและยังสามารถใช้เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงสีที่ปรากฏเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อม (แสง) และกระดาษขาว

ระบบปฏิบัติการ (OS): macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3

ดาวน์โหลด

Panel Language Setup

เวอร์ชั่น: 1.5.7.1

ขนาด: 972.3 KB

โปรแกรมนี้จะเปลี่ยนภาษาของแผงหน้าจอแสดงผล LCD ของเครื่องพิมพ์จากการตั้งค่าเริ่มต้น

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows Vista; Windows Vista x64; Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2003

ดาวน์โหลด

Panel Language Setup

เวอร์ชั่น: 1.1.7

ขนาด: 10.0 MB

โปรแกรมนี้จะเปลี่ยนภาษาของแผงหน้าจอแสดงผล LCD ของเครื่องพิมพ์จากการตั้งค่าเริ่มต้น

ระบบปฏิบัติการ (OS): OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3; Mac OS X 10.2

ดาวน์โหลด

Print Control Report Tool

เวอร์ชั่น: 1.1.0

ขนาด: 1.6 MB

โปรแกรมนี้เป็น add-on ของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ จะให้ข้อมูลสรุปที่ผู้ใช้กำหนดและแผนภูมิของข้อมูลหลักที่บันทึกด้วยโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ และถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการพิมพ์รายงานการจัดการค่าใช้จ่ายในการพิมพ์

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 7; Windows Vista; Windows XP; Windows Server 2008; Windows Server 2003

ดาวน์โหลด

Print Job Accounting

เวอร์ชั่น: 4.4.10

ขนาด: 10.0 MB

โปรแกรมนี้จะช่วยให้สามารถติดตามการพิมพ์สีและขาวดำชนิด, ชนิดและปริมาณของกระดาษที่ใช้พิมพ์ตลอดจนสามารถบันทึกรายละเอียดการพิมพ์ของแต่ละแผนกได้

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

ดาวน์โหลด

Print Job Accounting Client

เวอร์ชั่น: 1.3.4

ขนาด: 6.5 MB

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าในการควบคุมการพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่จำเป็นในการควบคุมการสั่งพิมพ์ ให้เป็นไปตามการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อจำกัดการพิมพ์หรือจำกัดผู้ใช้งานจากโปรแกรม Print Job Accounting, Job Accounting Enterprise, Configuration Tool หรือกอจากการตั้งค่าผ่านหน้าเวปของเครื่องพิมพ์ ทำให้โปรแกรม Print Job Accounting และ Print Job Accounting Enterprise สามารถติดตามประวัติการพิมพ์ และติดตามงานที่ซึ่งจะช่วยให้สามารถพิมพ์รายงานของเครื่องพิมพ์ที่ถูกนำไปใช้พิมพ์งานผิดประเภทหรือการพิมพ์เอกสารเอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาต

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

Print Job Accounting Enterprise

เวอร์ชั่น: 4.4.10

ขนาด: 15.3 MB

โปรแกรมนี้จะช่วยให้สามารถตรวจสอบจำนวนการพิมพ์สีและขาวดำ, ชนิดและปริมาณของกระดาษที่ใช้และยังสามารถบันทึกการพิมพ์ของแต่ละแผนกได้อีกด้วย
ต้องมี License Key จึงจะสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision

เวอร์ชั่น: 4.0.6043.1

ขนาด: 14.0 MB

เป็นโปรแกรมบนหน้าเว็บสำหรับการจัดการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP / IP

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision Enterprise Edition

เวอร์ชั่น: 4.0.6044.1

ขนาด: 15.7 MB

เป็นโปรแกรมบนหน้าเว็บสำหรับการจัดการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP / IP

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision MultiPlatform Edition

เวอร์ชั่น: 3.2.16

ขนาด: 221.6 MB

เป็นโปรแกรมบนหน้าเว็บสำหรับการจัดการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP / IP

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision MultiPlatform Edition

There is no support plan

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

PrintSuperVision MultiPlatform Edition

เวอร์ชั่น: 3.2.16

ขนาด: 230.0 MB

เป็นโปรแกรมบนหน้าเว็บสำหรับการจัดการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP / IP

ระบบปฏิบัติการ (OS): Linux

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision MultiPlatform Edition for Solaris SPARC

เวอร์ชั่น: 3.2.16

ขนาด: 196.5 MB

เป็นโปรแกรมบนหน้าเว็บสำหรับการจัดการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP / IP

ระบบปฏิบัติการ (OS): Solaris

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision MultiPlatform Edition for Solaris x86

เวอร์ชั่น: 3.2.16

ขนาด: 188.8 MB

เป็นโปรแกรมบนหน้าเว็บสำหรับการจัดการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP / IP

ระบบปฏิบัติการ (OS): Solaris

ดาวน์โหลด

Profile Assistant

เวอร์ชั่น: 4.1.2

ขนาด: 780.4 KB

โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บันทึก Color Profile ให้กับเครื่องพิมพ์ วัตถุประสงค์ของ ICC โปรไฟล์ที่บันทึกคือปรับแต่งค่าสีระหว่างจอ Monitor กับเครื่องพิมพ์ให้ใกล้เคียงกันและสร้างการจำลองค่าสีให้กับเครื่องพิมพ์อื่น ๆ

ระบบปฏิบัติการ (OS): macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8

ดาวน์โหลด

Profile Assistant

เวอร์ชั่น: 3.0.5

ขนาด: 750.0 KB

โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บันทึก Color Profile ให้กับเครื่องพิมพ์ วัตถุประสงค์ของ ICC โปรไฟล์ที่บันทึกคือปรับแต่งค่าสีระหว่างจอ Monitor กับเครื่องพิมพ์ให้ใกล้เคียงกันและสร้างการจำลองค่าสีให้กับเครื่องพิมพ์อื่น ๆ

ระบบปฏิบัติการ (OS): OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3

ดาวน์โหลด

Storage Device Manager

เวอร์ชั่น: 3.2.0.0

ขนาด: 6.1 MB

โปรแกรมนี้ช่วยในการเริ่มต้นและการจัดการหน่วยความจำประเภท HDD / SD และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหน่วยความจำแบบ Flashในเครื่องพิมพ์
การใช้งานของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์และให้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการปรับแต่งและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

Template Manager

เวอร์ชั่น: 4.4.12

ขนาด: 35.5 MB

โปรแกรมที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับการออกแบบแบนเนอร์, นามบัตร, ฉลากและเอกสารพิเศษอื่น ๆ

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (32bit); Windows Server 2003 (64bit)

ดาวน์โหลด

Web Driver Installer

เวอร์ชั่น: 1.5.11

ขนาด: 19.9 MB

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ช่วยให้การทำงานต่อไปนี้:
- ค้นพบเครื่องพิมพ์ที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP / IP
- แสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่ค้นพบบนหน้าเว็บ
- ส่งอีเมล์ไปที่ผู้ใช้ด้วยการเชื่อมโยง URL กับไดร์เวอร์ที่ติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

ดาวน์โหลด

smart PrintSuperVision

เวอร์ชั่น: 1.0.31

ขนาด: 14.1 MB

โปรแกรม PrintSuperVision เป็นโปรแกรมที่ใช้บริหารจัดการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย โดยการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์กับโปรแกรม PrintSuperVision, ทำให้สามารถติดตามและจำกัดการใช้งานการใช้งานเครื่องพิมพ์ที่ลงทะเบียนไว้ได้

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

OKI Systems (Thailand) Ltd.