เลือกระบบปฏิบัติการ (OS)

เลือกทุกภาษา

นับตั้งแต่ Microsoft ยุติการพัฒนาและสนับสนุน Windows XP, OKI จึงไม่สามารถรับประกันการใช้งานเครื่องพิมพ์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ (OS) ที่มีการยุติการสนับสนุนไปแล้ว

โปรดดูที่หน้าเพจการรองรับระบบปฏิบัติการ (OS) ถ้าท่านไม่สามารถหาไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์ได้

หน้าเพจการรองรับระบบปฏิบัติการ (OS) >

ไดร์เวอร์ (Driver)

PS Printer Driver

เวอร์ชั่น: 1.0.0

ขนาด: 3.8 MB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Mac OS 9

ดาวน์โหลด

Printer Driver

เวอร์ชั่น: 2.2.6

ขนาด: 3.0 MB

Hiper-C printer driver allows your software application to control your printer.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8 (32bit); Windows 7 (32bit); Windows Vista (32bit); Windows XP (32bit); Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2003 (32bit)

ดาวน์โหลด

Printer Driver

เวอร์ชั่น: 2.2.6

ขนาด: 3.4 MB

Hiper-C printer driver allows your software application to control your printer.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (64bit)

ดาวน์โหลด

Printer Driver Updater (Hiper-C)

เวอร์ชั่น: 15.0.1

ขนาด: 15.6 MB

This update is for macOS 10.15 or later.The structure is as follows.
(1)Contains an update module that enables the printer driver on macOS 10.15 or later.Please apply after installing printer driver.
- Installation requires computer administrator privileges.
- Please re-add the printer after updating the printer driver.
After clicking the "Add" button, please do not press the "Configure" button on "Setting up the device" screen and wait until the operation is completed.
(2)Contains the uninstaller for macOS 10.15 or later.

ระบบปฏิบัติการ (OS): macOS 11; macOS 10.15

ดาวน์โหลด

Printer Driver

เวอร์ชั่น: 2.0.5

ขนาด: 19.1 MB

This is a Hiper-C printer driver.
For macOS 10.15 or later, be sure to apply the updater available under macOS 10.15 or later after installation.

ระบบปฏิบัติการ (OS): macOS 11; macOS 10.15; macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5

ดาวน์โหลด

โปรแกรมเสริม (Utility)

Color Correct Utility

เวอร์ชั่น: 2.25.0

ขนาด: 80.4 MB

The program has two separate functions to adjust the colors in your prints:
- Office Palette Tuning: for fixing the specific colors that appear in Microsoft Programs
- Gamma, Hue & Saturation Tuning: for changing the overall appearance of prints. The settings are saved in the printer driver and are selectable when printing documents.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

Color Correct Utility

เวอร์ชั่น: 2.1.2

ขนาด: 71.7 MB

This program allows you to adjust printing color on Macintosh®.

ระบบปฏิบัติการ (OS): macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3

ดาวน์โหลด

Color Swatch Utility

เวอร์ชั่น: 3.0.5

ขนาด: 8.5 MB

This utility prints out a sample color chart to use as a reference to help print specific color. Once a color is selected from the chart, you make a note of its RGB values into the application’s color picker to help select the exact color from the chart.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

Colour Correct

เวอร์ชั่น: 1.0.4

ขนาด: 9.4 MB

This program allows you to adjust printing color on Macintosh®.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Mac OS 9

ดาวน์โหลด

Colour Swatch Utility

เวอร์ชั่น: 1.4.4

ขนาด: 2.2 MB

This software prints out a color sample chart to use as a reference to help you to print specific colors.
Once you've picked a color from the chart, note it's RGB (Red, Green, Blue) values into your application's color picker to help you to get the exact color you saw on the chart.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3

ดาวน์โหลด

ICC Profile

เวอร์ชั่น: 1.0.0

ขนาด: 1.8 MB

This is an ICC profile.

ระบบปฏิบัติการ (OS): OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3; Mac OS X 10.2; Mac OS 9

ดาวน์โหลด

LPR Utility

เวอร์ชั่น: 5.1.22

ขนาด: 10.4 MB

This is enhanced software for printing to TCP/IP network devices. It has several advantages over using a standard TCP/IP printing port such as device discovery, remote monitoring of print jobs and monitoring of device status.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

Network Extension

เวอร์ชั่น: 1.5.0

ขนาด: 11.5 MB

This driver works with OKI color and mono printers/MFPs. You don’t need a unique driver for each model.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

Panel Language Setup

เวอร์ชั่น: 1.1.7

ขนาด: 10.0 MB

This software changes the language of the device's LCD display panel from the default setting.

ระบบปฏิบัติการ (OS): OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3; Mac OS X 10.2

ดาวน์โหลด

Print Control Report Tool

เวอร์ชั่น: 1.1.0

ขนาด: 1.6 MB

This utility is an add-on for the Print Control software. It provides user-definable summary information and charts of the main data recorded by Print Control and is designed to be used for the production of management reports on print costs.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 7 (32bit); Windows Vista (32bit); Windows XP (32bit); Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2003 (32bit)

ดาวน์โหลด

Print Job Accounting

เวอร์ชั่น: 4.4.10

ขนาด: 10.0 MB

This software enables the tracking of color and mono page printing, the types and quantities of paper used and provides a record of printing activity by department.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (32bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (32bit); Windows Server 2003 (64bit)

ดาวน์โหลด

Print Job Accounting Client

เวอร์ชั่น: 1.3.6

ขนาด: 12.8 MB

This utility is a client tool installed on the client PC to control printing. It is necessary to set-up a device in order to restrict printing by specific user from Print Job Accounting, Print Job Accounting Enterprise, Configuration Tool or an embedded web page from the device. Print Job Accounting or Print Job Accounting Enterprise track printing history and jobs which enables the reporting of the printer being misused or the printing of unpermitted documents.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

Print Job Accounting Enterprise

เวอร์ชั่น: 4.4.10

ขนาด: 15.3 MB

This software enables the tracking of color and mono page printing, the types and quantities of paper used and provides a record of printing activity by department.
A license key is required in order to use this software.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (32bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (32bit); Windows Server 2003 (64bit)

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision

เวอร์ชั่น: 4.0.6043.1

ขนาด: 14.0 MB

This utility is a web based application for managing the devices connected to the TCP/IP network.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision Enterprise Edition

เวอร์ชั่น: 4.0.6044.1

ขนาด: 15.7 MB

This utility is a web based application for managing the devices connected to the TCP/IP network.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision MultiPlatform Edition

เวอร์ชั่น: 3.2.16

ขนาด: 230.0 MB

This utility is a web based application for managing the devices connected to the TCP/IP network.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Linux

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision MultiPlatform Edition for Solaris SPARC

เวอร์ชั่น: 3.2.16

ขนาด: 196.5 MB

This utility is a web based application for managing the devices connected to the TCP/IP network.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Solaris

ดาวน์โหลด

PrintSuperVision MultiPlatform Edition for Solaris x86

เวอร์ชั่น: 3.2.16

ขนาด: 188.8 MB

This utility is a web based application for managing the devices connected to the TCP/IP network.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Solaris

ดาวน์โหลด

Template Manager

เวอร์ชั่น: 4.5.0

ขนาด: 35.6 MB

This utility is a fast and easy program for designing banners, business cards, labels and other specialized documents.

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

Web Driver Installer

เวอร์ชั่น: 1.5.11

ขนาด: 19.9 MB

This software is a web-based application which enables the following tasks:
- Discovers which printers are connected to the TCP/IP network
- List the discovered printers on a web page
- Send an email to users with URL link to the driver installer

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

OKI Systems (Thailand) Ltd.