ข่าวสารวัสดุสิ้นเปลือง

วัสดุสิ้นเปลืองของแท้ OKI : วิธีระวังของลอกเลียนแบบ

ฉลากของ OKI ของแท้จะมีภาพโฮโลแกรมติดอยู่


วิธีระวังของลอกเลียนแบบ

วัสดุสิ้นเปลืองลอกเลียนแบบจัดเป็นสินค้าที่เป็นภัย และละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หากไม่ใช้วัสดุสิ้นเปลืองของแท้ อาจจะมีผลเสียกระทบด้านต่างๆ ผลกระทบทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน และการลงทุนในอุปกรณ์สั่งพิมพ์

ซึ่งแตกต่างจากวัสดุสิ้นเปลืองที่มีการผลิตโดยผู้ผลิตอุปกรณ์ของแท้ดั้งเดิม วัสดุสิ้นเปลืองหลอกเลียนแบบจำนวนมากมีการผลิตด้วยวัสดุคุณภาพต่ำ ซึ่งคาดว่ากระบวนการซื้อขายน่าเชื่อมโยงกับการก่ออาชญากรรมและการก่อการร้าย

การขาย, ครอบครอง หรือจัดจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบถือเป็นความผิดทางกฎหมาย

เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ลูกค้าซื้อวัสดุสิ้นเปลืองลอกเลียนแบบ,OKI ได้ติดฉลากโฮโลแกรมเพื่อแสดงว่าสินค้าเป็นของแท้

ลักษณะของฉลากมีตัวเลขเพื่อยืนยัน ตัวเลขดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้ของปลอมลอกเลียนแบบได้ และยังแนะนำขั้นตอนง่ายๆ ในการเช็คสินค้าของแท้ด้วย  

New hologram label
New hologram elements x4 Hologram 90degrees turn

*รูปที่ 1. โดยการหมุนโฮโลแกรมในมุมที่ต่างกัน ส่วนประกอบทั้ง 4 ส่วนจะปรากฎขึ้นมา

*รูปที่ 2. โดยการหมุนห่อสินค้าและโฮโลแกรมในมุม 90 องศา สีเส้นลวดลายโฮโลแกรมจะเปลี่ยนสีสลับกัน

เพื่อหลีกเลี่ยงสินค้าลอกเลียนแบบ เราขอแนะนำให้คุณซื้อสินค้าจากร้านตัวแทนที่ได้สิทธิ์ขายOKI เท่านั้น

หากคุณสงสัยว่าสินค้าที่คุณซื้อมานั้นเป็นของแท้หรือไม่ ทดสอบได้จากรหัสที่โชว์ที่โฮโลแกรมเพื่อเช็คความถูกต้อง 

คุณสามารถติดต่อตัวแทนขายในพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าของOKI ที่เป็นของแท้ได้

OKI Systems (Thailand) Ltd.