ข่าวสารวัสดุสิ้นเปลือง

แคตตาล็อกวัสดุสิ้นเปลือง

ค้นหาข้อมูลที่จำเป็นที่จะช่วยให้ท่านสามารถแยกแยะและสั่งวัสดุสิ้นเปลืองของแท้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


แคตตาล็อกวัสดุสิ้นเปลืองของOKI  ฉบับล่าสุด มีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่จะช่วยระบุ และสั่งของแท้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งมีข้อมูลสื่อโฆษณาที่มีภาพเครื่องพิมพ์ทั้งสีและขาวดำ, เครื่องพิมพ์ดอทแมทริกซ์, เครื่องโทรสาร และ MFPs แสดงอยู่ในแคตตาล๊อกอย่างครบถ้วน

วัสดุสิ้นเปลืองของOKI ทั้งหมดที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ทั้งสีและขาวดำมีมาตรฐาน ISO รองรับ

ดาว์นโหลดแคตตาล็อกวัสดุสิ้นเปลืองล่าสุดได้ที่นี่ (6.0 MB)

OKI Systems (Thailand) Ltd.