อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Additional Paper TrayAdditional Paper Tray 45478902 Capacity of 530 sheets of 80gsm.
Large Capacity FeederLarge Capacity Feeder 45530102 Capacity of 2,000 sheets of 80gsm.
160 GB Hard Disk Drive160 GB Hard Disk Drive 44622305
Castor baseCastor base 45478702

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
20151216000105580-45488802_toner_k.png/45488802_toner_k.pngBlack Small capacity print cartridge 45488802 18,000 pages *1
Black Small capacity print cartridgeBlack Small capacity print cartridge 45488803 18,000 pages *1
20151216000101581-45435104_mk.png/45435104_mk.pngMaintenance kit 45435104 200,000 pages

*1 Number of A4 pages yield compliant with ISO/IEC 19752.

OKI Systems (Thailand) Ltd.