อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
20151214084244153-44575709_tray.png/44575709_tray.pngAdditional Paper Tray 44575714 Capacity of 530 sheets of 80gsm.

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Black Small capacity toner cartridgeBlack Small capacity toner cartridge 45807103 3,000 pages *1
Black Toner cartridgeBlack Toner cartridge 45807107 7,000 pages *1
Black Large capacity toner cartridgeBlack Large capacity toner cartridge 45807112 12,000 pages *1
Black Image DrumBlack Image Drum 44574303 30,000 pages *2

*1 Number of A4 pages yield compliant with ISO/IEC 19752.

*2 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.

OKI Systems (Thailand) Ltd.