อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
20160215002017981-ML5340HPT.png/ML5340HPT.pngPull Tractor (Top) YA4044-5300G003
20160215002018347-ML5340HBT.png/ML5340HBT.pngBottom kit YA4044-5320G003
20151217053657406-ML5460HRPS.png/ML5460HRPS.pngRoll Paper Stand YA4053-1057G016
20151217053658111-MLRS232C_R3.png/MLRS232C_R3.pngSerial Interface Card RS-232C (25pin) 44455103
20151217053658903-LAN7130E.jpg/LAN7130E.jpgNetwork Card 45268703

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Ribbon cartridge 44641601S1 2.0 million characters *1

*1 Character life calculated on utility printing at 10cpi

OKI Systems (Thailand) Ltd.