อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Additional Paper TrayAdditional Paper Tray 44472103
WLAN InterfaceWLAN Interface 45830202

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Black Toner cartridgeBlack Toner cartridge 46508720 3,500 pages *1
Black Toner cartridgeBlack Toner cartridge 46508724 1,500 pages *1
Yellow Toner cartridgeYellow Toner cartridge 46508717 3,000 pages *1
Yellow Toner cartridgeYellow Toner cartridge 46508721 1,500 pages *1
Magenta Toner cartridgeMagenta Toner cartridge 46508718 3,000 pages *1
Magenta Toner cartridgeMagenta Toner cartridge 46508722 1,500 pages *1
Cyan Toner cartridgeCyan Toner cartridge 46508719 3,000 pages *1
Cyan Toner cartridgeCyan Toner cartridge 46508723 1,500 pages *1
Rainbow Image DrumRainbow Image Drum 44968302 30,000 pages *2 *3
20161026081639061-FUS-C4J.png/FUS-C4J.pngFuser unit 44472604 60,000 pages
20161019092408115-BLT-C4H.png/BLT-C4H.pngTransfer Belt 44472203 60,000 pages

*1 Number of A4 pages yield compliant with ISO/IEC 19798.

*2 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.

*3 30,000 K 20,000 CMY

OKI Systems (Thailand) Ltd.