อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Additional Paper TrayAdditional Paper Tray 44472103

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Black Small capacity toner cartridgeBlack Small capacity toner cartridge 44469818 2,000 pages *1
Yellow Small capacity toner cartridgeYellow Small capacity toner cartridge 44469755 2,000 pages *1
Magenta Small capacity toner cartridgeMagenta Small capacity toner cartridge 44469756 2,000 pages *1
Cyan Small capacity toner cartridgeCyan Small capacity toner cartridge 44469757 2,000 pages *1
Black Toner cartridge 44469805 3,500 pages *1
Black Large capacity toner cartridgeBlack Large capacity toner cartridge 44469806 5,000 pages *1
Yellow Large capacity toner cartridgeYellow Large capacity toner cartridge 44469725 5,000 pages *1
Magenta Large capacity toner cartridgeMagenta Large capacity toner cartridge 44469726 5,000 pages *1
Cyan Large capacity toner cartridgeCyan Large capacity toner cartridge 44469727 5,000 pages *1
Rainbow Image DrumRainbow Image Drum 44968302 30,000 pages *2 *3
20161026081639061-FUS-C4J.png/FUS-C4J.pngFuser unit 44472604 60,000 pages
20161019092408115-BLT-C4H.png/BLT-C4H.pngTransfer Belt 44472203 60,000 pages

*1 Number of A4 pages yield compliant with ISO/IEC 19798.

*2 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.

*3 30,000 K 20,000 CMY

OKI Systems (Thailand) Ltd.