อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
20160310030007545-44274502_tray.gif/44274502_tray.gifAdditional Paper Tray 44274503 Capacity of 530 sheets of 80gsm.

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Black Large capacity toner cartridge 44318665 11,000 pages *1
Black Large capacity toner cartridge 44318682 11,000 pages *1
Yellow Large capacity toner cartridge 44318662 11,500 pages *1
Yellow Large capacity toner cartridge 44318679 11,500 pages *1
Magenta Large capacity toner cartridge 44318663 11,500 pages *1
Magenta Large capacity toner cartridge 44318680 11,500 pages *1
Cyan Large capacity toner cartridge 44318664 11,500 pages *1
Cyan Large capacity toner cartridge 44318681 11,500 pages *1
20151216000101320-44289103_fuser.png/44289103_fuser.pngFuser unit 44289103 60,000 pages *2
20151216000059802-44341902_belt.png/44341902_belt.pngTransfer Belt 44341902 60,000 pages

*1 Number of A4 pages yield compliant with ISO/IEC 19798.

*2 60,000 CMYK,  30,000 WT

OKI Systems (Thailand) Ltd.