อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Additional Paper Tray 42831304
Large Capacity Feeder 42831504
Finisher 42504404
Finisher 42955704
Sorter 42832804
Duplex unit 42797204
Duplex unit 42797209
128 MB RAM 42314824
256 MB RAM 42314825
512 MB RAM 42314826
20 GB Hard Disk Drive 41376031
Punch Unit (2 holes) 42872901
Punch Unit (4 holes) 42872903
Punch Unit (4 holes) 42872904 *1

*1 for Swedish

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Black Large capacity toner cartridge 42918920 15,000 pages *1
Yellow Large capacity toner cartridge 42918917 15,000 pages *1
Magenta Large capacity toner cartridge 42918918 15,000 pages *1
Cyan Large capacity toner cartridge 42918919 15,000 pages *1
Black Image Drum 42918112 30,000 pages *2
Yellow Image Drum 42918109 30,000 pages *2
Magenta Image Drum 42918110 30,000 pages *2
Cyan Image Drum 42918111 30,000 pages *2
20151216000101104-42931703_fuser.png/42931703_fuser.pngFuser unit 42931704 100,000 pages *3
20161208030006440-PX723-belt.png/PX723-belt.pngTransfer Belt 42931604 100,000 pages
20161208030006812-PX723-wt.png/PX723-wt.pngWaste toner box 42869404 30,000 pages
20161208030005860-PX723_RollerSet.png/PX723_RollerSet.pngFeed roller set 42931804 120,000 pages
20161208030004884-PX723_RollerSetMPT.png/PX723_RollerSetMPT.pngFeed roller set (MPT) 42939704 120,000 pages

*1 Number of A4 pages at 5% coverage.

*2 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.

*3 100,000 (A4 LEF)

OKI Systems (Thailand) Ltd.