อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
256 MB RAM 42314815

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Black Toner cartridgeBlack Toner cartridge 43459456 1,500 pages *1
Yellow Toner cartridgeYellow Toner cartridge 43459453 1,500 pages *1
Magenta Toner cartridgeMagenta Toner cartridge 43459454 1,500 pages *1
Cyan Toner cartridgeCyan Toner cartridge 43459455 1,500 pages *1
Black Large capacity toner cartridge 43459312 2,500 pages *1
Yellow Large capacity toner cartridge 43459353 2,500 pages *1
Magenta Large capacity toner cartridge 43459354 2,500 pages *1
Cyan Large capacity toner cartridge 43459355 2,500 pages *1
Black Image DrumBlack Image Drum 43460212 15,000 pages *2
Yellow Image DrumYellow Image Drum 43460209 15,000 pages *2
Magenta Image DrumMagenta Image Drum 43460210 15,000 pages *2
Cyan Image DrumCyan Image Drum 43460211 15,000 pages *2
20161213042023849/43377003_fuser.pngFuser unit 43377004 50,000 pages
20151216000059637-43378002_belt.png/43378002_belt.pngTransfer Belt 43378003 50,000 pages *3

*1 Number of A4 pages at 5% coverage.

*2 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.

*3 A4 at 3 pages perjob

OKI Systems (Thailand) Ltd.