อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
256 MB RAM 42314813

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
20151216000113713-43459436_toner_k.png/43459436_toner_k.pngBlack Toner cartridge 43459436 1,500 pages *1
Black Toner cartridge 43459444 1,500 pages *1
20151216000113630-43459433_toner_y.png/43459433_toner_y.pngYellow Toner cartridge 43459433 1,500 pages *1
Yellow Toner cartridge 43459441 1,500 pages *1
20151216000113669-43459434_toner_m.png/43459434_toner_m.pngMagenta Toner cartridge 43459434 1,500 pages *1
Magenta Toner cartridge 43459442 1,500 pages *1
20151216000113691-43459435_toner_c.png/43459435_toner_c.pngCyan Toner cartridge 43459435 1,500 pages *1
Cyan Toner cartridge 43459443 1,500 pages *1
20151216000113488-43459332_toner_k.png/43459332_toner_k.pngBlack Large capacity toner cartridge 43459332 2,500 pages *1
Black Large capacity toner cartridge 43459348 2,500 pages *1
20151216000113424-43459329_toner_y.png/43459329_toner_y.pngYellow Large capacity toner cartridge 43459329 2,500 pages *1
Yellow Large capacity toner cartridge 43459345 2,500 pages *1
20151216000113445-43459330_toner_m.png/43459330_toner_m.pngMagenta Large capacity toner cartridge 43459330 2,500 pages *1
Magenta Large capacity toner cartridge 43459346 2,500 pages *1
20151216000113467-43459331_toner_c.png/43459331_toner_c.pngCyan Large capacity toner cartridge 43459331 2,500 pages *1
Cyan Large capacity toner cartridge 43459347 2,500 pages *1
20151216000107802-43460208_id_k.png/43460208_id_k.pngBlack Image Drum 43460208 15,000 pages *2
20151216000107736-43460205_id_y.png/43460205_id_y.pngYellow Image Drum 43460205 15,000 pages *2
20151216000107758-43460206_id_m.png/43460206_id_m.pngMagenta Image Drum 43460206 15,000 pages *2
20151216000107780-43460207_id_c.png/43460207_id_c.pngCyan Image Drum 43460207 15,000 pages *2

*1 Number of A4 pages at 5% coverage.

*2 Average A4 life based on a typical office environment.

OKI Systems (Thailand) Ltd.